Specialistsjuksköterskor lyfts fram i säkerhetsdebatten

Specialistsjuksköterskor lyfts fram i säkerhetsdebatten
Genom att bland annat utnyttja röntgensjuksköterskornas kompetens bättre skulle patientsäkerheten öka, anser Vårdförbundet. Arkivbild: Colourbox

En rejäl satsning på bättre arbetsmiljö och specialistsjuksköterskor skulle minska antalet människor som skadas i vården. Det skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och Region Skånes regionråd Anders Åkesson (MP) i en debattartikel i Göteborgsposten i dag.

31 januari 2011

Varje år skadas fler än 100 000 människor i vården, motsvarande nio procent av alla sjukhuspatienter; ofta till följd av bristande kommunikation inom vårdpersonalen.

Enligt Anna Karin-Eklund och Anders Åkesson skulle fler specialistsjuksköterskor kunna minska skadorna genom att de med sin kunskap sätts in som ledare i patientsäkerhetsarbetet.

Ett exempel är specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som skulle kunna utgöra ett första led i vårdkedjan, så att ambulansfärden inte bara blir just en transport till sjukhuset. Ett annat exempel är röntgensjuksköterskan som med hjälp av mobila enheter kan genomföra undersökningar ute på särskilda boenden.

Förbättra säkerhetsarbetet

Anna-Karin Eklund och Anders Åkesson kritiserar också tendesen att driva säkerhetsarbetet i vården som en separat fråga och föreslår fler öppna jämförelser, utveckling av kvalitetsregister och en vård som gör det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel.

Det sistnämnda kan enligt dem uppnås på flera sätt. Bland annat genom att förpacka och förvara läkemedel på ett sådant sätt att det inte går att ta fel, eller genom att ge personal möjlighet och utrymme för vila, återhämtning och reflektion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida