Specialistsjuksköterskors roll i vården skapar debatt igen

Specialistsjuksköterskors roll i vården skapar debatt igen
Flera arbetsgivare ser ett behov av avancerade specialistsjuksköterskor som kan ta över en del av läkarnas arbetsuppgifter - men de har svårt att förnya de gamla organisationerna. Arkivbild: Colourbox

Att låta avancerade specialistsjuksköterskor ta över en del av läkarnas arbetsuppgifter är en gammal fråga som på nytt har väckts till liv i Västerbotten och Sörmland. Men det skapar debatt när etablerade hierarkier ifrågasätts.

9 januari 2012

Enligt Södermanlands Nyheter har personallandstingsrådet Greger Tidlund (S) sagt sig vara positiv till att snabbutbilda sjuksköterskor till läkare för att lösa den stora läkarbrist som råder inom landstinget i Sörmland.

Men efter en proteststorm förtydligade Greger Tidlund snabbt att det inte alls handlar om att snabbutbilda sjuksköterskor till läkare, utan att man ska se över möjligheten att utbilda specialistsjuksköterskor för att kunna avlasta läkare och ta över en del arbetsuppgifter.

Ett liknande förslag har lagts av Jonas Rastad, landstingsdirektör i Västerbotten.

Utbildning blev aldrig av

Men frågan är inte ny, diskussionen om att skapa en svensk motsvarighet till den engelska ”nurse practitioner” har pågått länge och 2003 var allt klart för att införa en utbildning till avancerad specialistsjuksköterska vid Mitthögskolan.

– Men eftersom arbetsgivarna inte kunde erbjuda någon ny befattning efter avklarade studier, utan sjuksköterskorna skulle få gå tillbaka till sina ordinarie jobb, så blev det för få sökande till utbildningen, berättar Conny Carlsson, ombudsman på Vårdförbundet Västernorrland som var med och utredde frågan.

Stort intresse

Det var en grundlig utredning som gjordes och intresset var stort från de tre landstingen Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Kommunerna var också intresserade och Vårdförbundet drev frågan aktivt.

– Även Läkarförbundets lokala representant tyckte att det var en bra idé och vi fick inte samma hårda motstånd från läkarhåll då som vi har fått nu, berättar Conny Carlsson.

Men allting föll när det stod klart att sjukvårdens organisation inte var beredd att göra de förändringar som krävdes för att de nyutbildade avancerade specialistsjuksköterskorna också skulle kunna få nya befattningar.

Dyra hyrläkare

– Jag är fortfarande övertygad om att det är ett väldigt bra förslag. Det är ett enormt resursslöseri att man lägger så mycket pengar på stafettläkare i stället för att se över om man kan organisera vården på ett bättre sätt, säger Conny Carlsson på Vårdförbundet i Västernorrland.

Under 2011 kostade hyrläkarna 100 miljoner kronor för landstinget i Västernorrland. Även Sörmlands hyrläkare kostade landstinget 100 miljoner kronor under 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida