Specialmottagning för bensmärtor leds av sjuksköterskor

Centralsjukhuset i Karlstad är först i landet med en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med benartärsjukdom.

De som kommer till mottagningen får träffa kärlsjuksköterskor som gör en kartläggning av patientens livsstil.

Patienterna får hjälp med att sluta röka, gångträna och får förebyggande läkemedel.

Efter behandlingen kan det bli aktuellt med operation i form av ballongvidgning.

Också uppföljningen sker hos specialisterna på mottagningen.

Var femte svensk över 60 år lider av benartärsjukdom. Bara i Värmland är 17 000 personer drabbade.

– Det är en dold folksjukdom, få söker hjälp och många lider i det tysta. De som drabbas av sjukdomen får svårt att gå vilket är otroligt hämmande för livskvalitén. Sjukdomen påverkar en person lika mycket som en tumörsjukdom eller lungsjukdomen kol, säger Birgitta Sigvant, överläkare på kärlkirurgen som forskar på benartärsjukdomar.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida