SSF-stipendier till doktorander

5 oktober 2007

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har utsett två mottagare av sina stipendier för yngre doktorander. Åsa Audulv vid Mittuniversitetet forskar om »Egenvårdens kärna – personliga egenskaper och attityders påverkan på egenvård bland personer med kronisk sjukdom«, me­dan Linda Johansson vid Hälsohögskolan i Jönköping forskar om »Näringstillstånd hos äldre med demens i eget boende« . Båda får 30 000 kronor var i stipendium.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida