arbetsdomstolen

Stäms för övervakning av sjuksköterskor

Stäms för övervakning av sjuksköterskor
De 17 sjuksköterskorna är ansvariga för särskilda boenden och för hemsjukvården kvälls- och nattetid i Umeå kommun. De gör många besök inom ett stort geografiskt område och använder då sina tjänstefordon. Arkivbild: TT

Vårdförbundet stämmer Umeå kommun för att de har kontrollerat var sjuksköterskornas bilar befunnit sig under kvälls- och nattskift. Sjuksköterskorna visste inte att de var övervakade.

Det var efter en anmälan om att de bilar som används av kvälls- och nattpatrullens sjuksköterskor hade befunnit sig ”på platser där de inte borde varit” som Umeå kommun började granska alla de 17 sjuksköterskorna.

De använde det positioneringssystem som talar om var bilarna befinner sig för att kontrollera var sjuksköterskorna hade varit under sammanlagt två månader under 2015.

Kräver 50 000 i skadestånd

– De kontrollerade alla bilar och alla anställda i gruppen och jämförde uppgifterna med deras bostadsadresser, berättar Lena Ahlström, förbundsjurist vid Vårdförbundet.

Kommunens agerande strider mot personuppgiftslagen på flera punkter, menar Vårdförbundet som nu skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Man kräver 50 000 i skadestånd för var och en av de 17 sjuksköterskorna.

Umeå kommun hade inte i förväg informerat sjuksköterskorna om positioneringssystemet och hur det användes. De anställda var omedvetna om registreringen. De fick inte heller någon information om kontrollen mot deras bostadsadresser innan den gjordes.

– Det finns andra sätt att gå tillväga på när man får in en anmälan, man kunde ju till exempel ha börjat med att prata med den eller de personer det gällde i stället för att kontrollera hela gruppen, säger Lena Ahlström.

Brott mot personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen, PUL, måste arbetsgivarens behov av att använda positioneringsteknik vara tydligt kopplat till verksamheten. Det behovet måste vara större än de anställdas intresse av skydd mot kränkningar av den personliga integriteten. Det får inte användas godtyckligt och de anställda måste informeras om ändamålet med övervakningen, hur uppgifterna kommer att behandlas, vad som kommer att registreras och vem som har rätt att se uppgifterna bland annat.

Någon sådan information har Umeå kommun inte lämnat till sjuksköterskorna.

Ingen konkret misstanke

I undantagsfall kan det finnas rätt för en arbetsgivare att använda positioneringssystemet för att kontrollera en arbetstagare, men då krävs en konkret misstanke om att en anställd begått oegentligheter eller missbrukat tidsredovisningen. Någon sådan konkret misstanke mot hela gruppen har inte funnits, enligt Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida