Stockholms läns landsting begär vite av Falck ambulans

Under sommaren har Falck ambulans i Stockholm vid flera tillfällen frångått kravet på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna. Nu krävs företaget på 250 000 kronor i vite av landstinget.

Enligt en redovisning som Falck har lämnat in till landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningen missar företaget att uppfylla avtalets bemanningskrav vad gäller specialistutbildade sjuksköterskor. Av totalt 26 300 timmar har 2, 5 procent körts med personal som saknar rätt kompetens.

Högt ställda krav

Socialstyrelsens regler säger att det räcker med legitimerade sjuksköterskor, men inom Stockholms läns landsting har man alltså krävt en högre utbildningsnivå.

Landstinget har sedan tidigare utarbetat rutiner för att kravet ska kunna undantas. Men eftersom inga ansökningar om detta har kommit in har heller inga dispenser formellt givits.

– Vi ser allvarligt på det här. Även om Socialstyrelsens krav har uppfyllts är det viktigt att vi kan lita på att leverantörerna lever upp till det vi har kommit överens om, säger Gustav Ohlén, enhetschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Attraktiva specialistsjuksköterskor

Enligt Vårdförbundet har problemet med bristen på specialistsjuksköterskor diskuterats under lång tid. Frågan har lyfts upprepade gånger under möten med landstinget och entreprenörerna. Ann Svedberg, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Stockholm, anser att Falck har haft flera möjligheter knyta till sig personal. Trots det har företaget inte lyckats.

– Det är allmänt känt att det har stormat en del kring Falck på sistone, och för att locka till sig de här attraktiva sjuksköterskorna måste arbetsgivare erbjuda bra villkor och visa att de är seriösa. Vi tycker att det är positivt att landstinget har höga krav på kompetens, säger Ann Svedberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida