Stockholms stad inrättar granskande enhet för äldreomsorgen

Stockholms stad inrättar granskande enhet för äldreomsorgen
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) skriver i Dagens Nyheter att Stockholms stad inrättar en trygghetsinspektion för äldreomsorgen. Men preciserar inte vad som händer med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna. Foto: Thomas Carlgren

Under våren startar Stockholms stad en egen central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen. Det skriver finansborgarrådet Sten Nordin och äldreborgarrådet Joakim Larsson i en debattartikel i Dagens Nyheter. Hur den nya enheten påverkar de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas uppgifter är ännu oklart.

9 februari 2012

Efter det senaste halvårets hårda granskning av äldreomsorgen har allt fler röster höjts om att införa en nationell tillsynsmyndighet för äldreomsorgen, med uppgift att granska och inspektera. Men Stockholms stad ser ingen anledning att vänta på ett besked från regeringen utan inrättar redan nu en egen central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen, skriver finansborgarrådet Sten Nordin (M) och äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Förberedelserna för enheten är i sitt slutskede och under våren inleds arbetet med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom stadens äldreomsorg.

Sten Nordin och Joakim Larsson preciserar inte vad de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna får för roll i den nya trygghetsinspektionen. De skriver bara att den ska bestå av personer med medicinsk kompetens, såsom läkare, geriatriker, sjuksköterskor och demensexperter. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida