Forskning

Stöd från sjuksköterska viktigt efter cancerbehandling

Stöd från sjuksköterska viktigt efter cancerbehandling
Att lätt kunna nå en sjuksköterska kan vara avgörande för livskvaliteten. Foto: Getty Images

Patienter kände sig ensamma och visste inte vart de skulle vända sig efter att deras behandling avslutats. Det framkommer i sjuksköterskan Ann-Caroline Johansson studie om personer med tarmcancer.

Att genomgå en behandling för tarmcancer är ofta tufft för patienten. Men resan tillbaka till vardagen kan också vara svår. När sjuksköterskan Ann-Caroline Johansson skulle undersöka livskvaliteten hos patienter med tarmcancer såg hon att behandlingen kunde fortsätta att påverka dem lång tid efter att den avslutats på sjukhuset.

Lämnades ensamma

Genom intervjuer och enkäter med patienter och deras partners framkom att det kunde handla om nedsatt förmåga att delta i sociala aktiviteter, träna och arbeta. När behandlingen var avslutad och kontrollerna på sjukhuset glesnade ut kunde patienterna uppleva att de inte hade klart för sig hur och vem de kunde få stöd av.

– De lämnades ensamma i sin situation. Deras partner axlar ofta en tung börda i det här läget, säger Ann-Caroline Johansson i ett pressmeddelande.

Prioritera stöd

Hon menar att vården behöver prioritera patientstöd som leds av sjuksköterskor för att säkerställa att rätt information ges och att kontinuiteten i vården fungerar.

Resultatet visar också att patienternas livskvalitet påverkas av hur de förstår och tänker kring sin sjukdom och vilken tilltro de har till att klara sig i vardagslivet. Hon såg hur patienternas tilltro till sin förmåga att klara vardagslivet minskade under det första året efter behandlingen, vilket i sin tur försvårade hanteringen av sjukdomen och symtomen.

Ann-Caroline Johansson efterlyser också bra verktyg för att kunna kartlägga vilka behov patienten har så att man kan sätta in rätt typ av insatser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida