Lön & avtal 2019

Stor besvikelse över de nya lönerna i Norrbotten

Stor besvikelse över de nya lönerna i Norrbotten
Camilla Eriksson Sundberg är ordförande i Vårdförbundet Norrbotten.

Lönerna för flertalet av Vårdförbundets medlemmar i Region Norrbotten kommer inte att höjas särskilt mycket i år. I genomsnitt förväntas de stiga med 2,3 procent. Inom det utrymmet ska de särskilt yrkesskickliga prioriteras.

25 september 2019

– Runt om i Norrbotten är det ganska starka reaktioner bland våra medlemmar. Det finns en stor besvikelse och frustration hos många av dem, säger Camilla Eriksson Sundberg, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Norrbotten.

Det nya centrala avtalet, HÖK 19, som tecknades i maj (se faktaruta) är sifferlöst men slår fast att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras lönemässigt. Vårdförbundet menar att cirka en fjärdedel av medlemmarna ska räknas som särskilt yrkesskickliga och få sina löner höjda med 10 000 kronor under den treåriga avtalsperioden.

Saknar siffror

Som på så många andra håll i landet försökte Vårdförbundet i Norrbotten få med 10 000-kronorsfrågan i det lokala avtalet med regionen. Inte heller här ville arbetsgivaren gå med på att föra in några siffror i överenskommelsen.

– Vi följer det centrala avtalet som är sifferlöst och inte anger några nivåer, förklarar Region Norrbottens förhandlingschef Daniel Westerberg.

När det lokala avtalet väl var tecknat blev regionen däremot lite tydligare: det ekonomiska utrymmet uppgår till 2,3 procent, förklarade man. Inom det utrymmet ska även de särskilt yrkesskickliga prioriteras.

Arbetsgivaren har diskuterat hur stor andel av regionens barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som kan tänkas vara särskilt yrkesskickliga och kommit fram till att det kanske handlar om en tiondel. Inte 25 procent som Vårdförbundet hävdar.

”De spelar ett högt spel”

– Det arbetsgivaren förmedlar är att de 90 procent som de inte anser är särskilt yrkesskickliga kommer att få mindre än 2,3 procent. Så var det absolut inte tänkt, säger Camilla Eriksson Sundberg som tycker att arbetsgivaren spelar ett högt spel och nu riskerar att tappa medarbetare i en än större takt än tidigare.

Förhandlingschef Daniel Westerberg förklarar att det är det budgetutrymme som finns i regionen.

– Det centrala avtalet säger att man ska prioritera de särskilt yrkesskickliga. Det anger inte hur stor andel som anses vara det, säger han.

Exakt hur stort löneutfallet blir vet man först i samband med en central avstämning som ska göras tillsammans med regionen den 30 oktober.

– Men det vi befarar är att det inte blir någon skillnad mot förra årets lönehöjningar. Det kanske rent av blir sämre, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Hoppas på år två och tre

Samtidigt poängterar hon att det fortfarande bara handlar om det första avtalsåret av tre.

– Hoppet är det sista som lämnar oss. Vi kommer inte att lägga oss ner och bara ge upp utan kämpa vidare avtalsår två och tre.

På frågan hur stor chansen är att 25 procent av Vårdförbundets medlemmar i Region Norrbotten ska ha lyckats höja sina löner med 10 000 kronor inom tre år svarar Daniel Westerberg:

– Om vi inte får något extra tillskott till löneöversynen kommer det inte att hända. De pengarna finns inte.

Nya avtalet HÖK 19

  • I mitten av maj i år slöt Vårdförbundet ett nytt treårigt centralt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.
  • Avtalet gäller för de drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar i regioner, kommuner och kommunala bolag.
  • Huvudöverenskommelsen, HÖK 19, som avtalet kallas, gäller från 1 april i år och är möjligt att säga upp efter två år.
  • Avtalet är sifferlöst, men det poängteras att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att lönespridningen ska öka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida