Stor brist – men inte på biomedicinska analytiker

Stor brist – men inte på biomedicinska analytiker
Det är god tillgång på nyutbildade biomedicinska analytiker enligt årets arbetskraftsbarometer. Arkivbild: Colourbox

Det har länge varnats för att det kommer att bli brist på biomedicinska analytiker inom vården. Men i nuläget och på kort sikt är det balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt årets arbetskraftsbarometer från SCB. Däremot är det mycket stor brist på specialistsjuksköterskor.

6 december 2011

Arbetskraftsbarometern är en årlig enkätundersökning som görs bland arbetsgivare av Statistiska centralbyrån, SCB.

God tillgång på nyutbildade

Fyra av tio arbetsgivare uppger att de har sökt personal med biomedicinsk analytikerutbildning under det gångna året. Tillgången på nyutbildade har varit god. Däremot finns det en liten brist på erfarna biomedicinska analytiker, visar statistiken.

SCB frågar också om arbetsgivarnas behov på ett respektive tre års sikt. Enligt undersökningen kommer behovet att vara oförändrat.

Det har länge talats om att det kommer att bli stor brist på biomedicinska analytiker. En möjlig förklaring till att det inte syns i den här undersökningen kan vara att bristen kommer att bli synlig först på längre sikt i och med stora pensionsavgångar.

Stor brist specialistutbildade

Allra störst brist är det på specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård och operationssjukvård. Enligt arbetsgivarna har det varit stor brist på både nyutbildade och personal med erfarenhet. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor väntas dessutom öka under de närmaste ett till tre åren.

Arbetskraftsbarometern visar också att det är brist på yrkeserfarna distriktssköterskor, barnmorskor samt grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens inom bland annat psykiatri och geriatrik. Däremot är tillgången på nyutbildade inom dessa områden i balans med efterfrågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida