Storsatsning på sjuksköterskors löner i Örebro

Storsatsning på sjuksköterskors löner i Örebro
För att klara av kostnadsökningarna till följd av det stora lönepåslaget föreslås att landstingets olika förvaltningar får tilläggsanslag på sammanlagt 33,8 miljoner. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom Örebro läns landsting får lika mycket påslag i kronor som läkarna. Det innebär ett historiskt högt lönelyft med 5,2 procent.

Landstingsledningen i Örebro har bestämt sig för att göra en medveten satsning på att höja lönerna för Vårdförbundets grupper.

Den genomsnittliga höjningen blir 1 425 kronor i månaden – lika mycket som läkarna får. Räknat i procent är det ett historiskt högt lönepåslag: 5,2 procent.

– Landstingets personal har krävande yrken och de gör ett fantastiskt jobb i länsinvånarnas tjänst. Från ledningens sida har vi känt att vi behöver höja upp främst sjuksköterskegruppen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Hon säger att det är viktigt att landstinget som arbetsgivare har en bra personalpolitik och menar att Örebro läns landsting måste göra något utöver det ordinära påslaget för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

– Nu återstår de lönesättande samtalen mellan chefer och medarbetare i landstinget. Fördelning kommer att ske enligt de lönekriterier som finns på arbetsplatsen, och det innebär att lönepåslagen kan skilja mellan olika individer, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

De nya lönerna gäller från 1 april 2012 och kommer att betalas ut retroaktivt när de individuella lönerna blir klara under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida