Diskriminering

Stäms för att stroke bedömdes som ”kulturell svimning”

Stäms för att stroke bedömdes som ”kulturell svimning”

Ambulanssjuksköterskan bedömde att mannen spelade medvetslös och att det var en ”kulturell svimning”, varför tillståndet prioriterades ner. Senare avled mannen till följd av en hjärnblödning. Nu stäms arbetsgivaren Västra Götalandsregionen av Diskrimineringsombudsmannen.

11 november 2019

– Det här rör sig om en mycket allvarlig händelse med svåra konsekvenser. Det borde vara en självklarhet i vårt samhälle att kunna förlita sig på att vårdpersonal inte tar diskriminerande hänsyn, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg till Vårdfokus.

Sjuksköterskan stäms inte

Att Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer huvudmannen och inte sjuksköterskan själv beror på hur diskrimineringslagen är utformad. DO stämmer aldrig privatpersoner.

Händelsen inträffade hösten 2017 och fick stor medial uppmärksamhet. Mannen, som var läkare och av sudanskt ursprung, hade under en fotbollsmatch krockat med en annan spelare. Dagen efter incidenten började han bli allvarligt sjuk. När ambulansen, som skickats ut med högsta prioritet, anlände till bostaden var han medvetslös.

”Kulturell svimning”

Ambulanssjuksköterskans bedömning var dock att mannen inte var så sjuk som det verkade, varför omhändertagandet prioriterades ner. I journalen skrev ambulanssjuksköterskan att mannen ”spelar medvetslös” och att det rör sig om en ”kulturell svimning”.

Enligt DO skickades bedömningen om spelad medvetslöshet med till personalen på akutmottagningen som inte gjorde någon egen bedömning av mannens tillstånd. Han fick därför inte vård i tid, anser DO. Senare avled mannen i det som visade sig vara en allvarlig hjärnblödning.

Diskrimineringsombudsmannen anser att dröjsmålet med att ge honom vård hade ett samband med mannens etniska tillhörighet. Förutom att detta i sig anses bryta mot diskrimineringslagen menar DO att det var en allvarlig kränkning av mannens rätt till liv och värdighet enligt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Hustrun anses diskriminerad

DO anser också att mannens hustru behandlades sämre än andra anhöriga i liknande situationer, varför myndigheten även kommer att föra hennes talan i tingsrätten.

Västra Götalandsregionen har tidigare i en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterat att den senfärdiga behandlingen som mannen fick berodde på kulturella fördomar.  Ivo har kritiserat sjukhuset.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida