Arbetsmiljö

Strokeavdelning på Näl riskerar vite för dålig arbetsmiljö

Strokeavdelning på Näl riskerar vite för dålig arbetsmiljö
Enligt Vårdförbundet har mycket litet förändrats till det bättre för personalen på Trollhättans sjukhus strokavdelning. Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetet anpassas till befintliga sjuksköterskeresurser.

Strokeenheten på sjukhuset i Trollhättan har länge haft stora bekymmer med arbetsmiljön. Bristen på sjuksköterskor är stor. Nu kräver Arbetsmiljöverket att åtgärder sätts in. Om inte kan avdelningen tvingas betala ett vite på 100 000 kronor.

30 oktober 2019

Som Vårdfokus tidigare berättat bad Vårdförbundet i våras Arbetsmiljöverket om hjälp för att komma tillrätta med den dåliga arbetsmiljön på strokeavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, i Trollhättan. Den allt sämre arbetsmiljön med ständiga överbeläggningar och kort om folk hade lett till att hälften av sjukskötersketjänsterna var vakanta.

Ibland kunde en ensam sjuksköterska tvingas ansvara för upp till 21 patienter. Så är det fortfarande, enligt Vårdförbundet.

En riskbedömning som gjordes redan hösten 2018 visade att risken för ohälsa var mycket hög. Nu var läget om möjligt ännu sämre. Sjuksköterskorna grät i korridorerna. De åtgärder som presenterades av arbetsgiven ansågs otillräckliga, varför Arbetsmiljöverket kopplades in.

Åtgärdat senast 31 mars

Myndigheten har nu satt ner foten. I ett beslut krävs att arbetsgivaren senast den 31 mars nästa år ska ha redovisat till Arbetsmiljöverket vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa kraven i arbetet till befintliga sjuksköterskeresurser. Uppfylls inte kravet kan arbetsgivaren tingas betala ett vite på 100 000 kronor.

Vårdförbundet är nöjt med beslutet men gillar inte att arbetsgivaren får ända till nästa år på sig att rätta till problemen. Från början hade Arbetsmiljöverket tänkt sätta deadlinen till 16 december i år. Arbetsgivaren ville dock skjuta på datumet med hänsyn till planerade förändringar av strokeverksamheten och neurologin, vilket myndigheten alltså gått med på.

”Dröjt för länge”

– Riskbedömningen gjordes redan 2018, vilket också står i beslutet. Vi anser att arbetsgivaren har haft lång tid på sig att rätta till arbetsmiljön utan att vi sett några resultat av det arbetet. Då tycker jag att det är kontraproduktivt att göra förändringar av organisationen innan man säkerställer att arbetsmiljön är godtagbar, säger Anna Tjus, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Näl i Trollhättan.

.

En del av den förändring som planeras är att flytta sju platser för strokerehabilitering från Uddevalla sjukhus till Trollhättans strokeavdelning, så att all strokeverksamhet koncentreras till en plats, vilket personalen i sig är positiv till. Det de vänder sig emot är att man inte först tar itu med arbetsmiljön.

Enligt verksamhetschefen Janne Malmborg är förändringen nödvändig att göra för att förbättra arbetsmiljön och göra det lättare att behålla och nyrekrytera personal.

– Det gör att vi kan använda resurserna i form av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på ett och samma ställe. Det kommer att underlätta schemaläggningen. Jag tror att det kommer att stabilisera verksamheten, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida