ICN 2019 Singapore

Studenter bjuds in i internationellt arbete

Studenter bjuds in i internationellt arbete
Oscar Martinez Martinez, vice ordförande i Vårdförbundet student. Bild: Leni Weilenmann

Internationella sjuksköterskeorganisationen ska bli bättre på att lyfta in studenterna i arbetet. Vårdförbundet students Oscar Martinez Martinez hoppas att det då blir en verklig chans att påverka — inte bara en fin titel.

28 juni 2019

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, erkänner att man varit dålig på att låta studenterna komma till tals. Många av ländernas representanter tog i dag chansen att framhålla hur viktiga studenterna är för yrkeskåren. Att de är de kommande kollegerna, de nyskapande och de dessutom framtida ledare.

För att låta studenter få mer inflytande i ICN ska en styrgrupp tillsättas. I den ska en student från organisationens sex världsregioner ingå. Siktet är inställt på att en student så småningom ska väljas in i organisationens styrelse.

Vill kunna påverka

– Det är jag starkt för. Men då ska det vara med en verklig möjlighet att påverka, inte bara vara en fin titel. Jag märker att det finns ett starkt stöd för det, men är också smått chockad över att vissa länders sjuksköterskeledare är emot.

Det säger Oscar Martinez Martinez, vice ordförande i Vårdförbundet student, på plats i Singapore på den internationella sjuksköterskekongressen.

Han deltog också, tillsammans med 175 andra kolleger, på studenternas internationella möte. Där var också Avani Jain Sa från Singapores organisation för sjuksköterskestudenter. En viktig diskussionpunkt var övergången mellan att vara student till att vara ny i yrket. 

.

– Det är en enorm press att gå från att vara student till att arbeta som sjuksköterska. Under den övergången känner vi oss ofta vilsna. Vi vet inte alltid vad vi ska göra eller vad som förväntas av oss. Men vi vet att vi plötsligt är ansvariga för patienterna. Vi är fyllda av het kunskap och kompetens, men vet ännu inte i vilka situationer den ska användas, säger Avani Jain Sa.

Hon menar att många nya sjuksköterskor känner sig rädda.

– Vi är rädda att göra misstag och att missa något. Vi är rädda för att fråga och verka dumma.

I Singapore har nyexaminerade sjuksköterskor en mentor.

– Det förstod jag under mötet att många länder inte har. Det krävs också att de mentorer som är utvalda verkligen har tiden och engagemanget. Om de har fullt upp med sina egna patienter blir den nya sjuksköterskan mer som en börda för dem.

Ge dem verktyg

Oscar Martinez Martinez menar att vägen till att stärka de nyutexaminerade sjuksköterskorna är att se till att de står väl förberedda med alla verktyg de behöver.

– Därför vill vi se att handledarna under de verksamhetsförlagda utbildningarna får handledarutbildning. Det ska vara en pedagogisk utbildning med högskolepoäng. Den bör alla som handleder få, inte bara den som är ansvarig för studenterna i stort på avdelningen, säger han.

Annette Kennedy, ICN:s ordförande, eller president som det kallas på engelska, lyfte flera gånger vikten av att ta in studenter och unga i det internationella samarbetet.

– De kommer med entusiasm, visioner och vet vad de vill, det är helt klart. Det är bra, väldigt bra. De är framtidens ledare inom omvårdnad. De kommer till mig med idéer och låter sig inte avslås med att det inte går att genomföra. Det är de som kommer för att utveckla hälso- och sjukvården, både lokalt och globalt.

Tagit in två studenter

Hon vet att organisationen ligger efter med att öka studenternas inflytande och att det är dags att öka takten. Sedan 2018 har man tagit in två studenter i organisationens arbete, en från Spanien och en från Norge. 

Avani Jain Sa berättar att studenterna upplevt brist på stöd från den äldre generationen tidigare och att de vill se en förbättring.  

– Vi är morgondagens ledare i hälso- och sjukvården men vill vara med och leda redan idag, säger hon.

ICN-kongressen

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år.
  • Den inleddes den 25 juni i Singapore, med att ledare från sjuksköterskeorganisationer i ca 130 länder möts.
  • Sverige deltar genom den nybildade internationella organisationen ”Joint virtual Swedish nurse organisation for international work”, JSNO.
  • I den ingår Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.
  • Den efterföljande forskningskonferensen lockar över 5300 sjuksköterskor. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida