Verksamhetsförlagd utbildning

Studenter utnyttjas som extrapersonal i vården

Studenter utnyttjas som extrapersonal i vården
För fjärde året i rad har Vårdförbundets studerandemedlemmar fått svara på hur de har det under sin verksamhetsförlagda utbildning. Arkivbild: Getty Images

Nästan hälften av de studenter som i år har svarat på Vårdförbundet students enkät om sin verksamhetsförlagda utbildning uppger att de någon gång under sin praktik känt sig utnyttjade som extrapersonal.

– Det är oroande. När det blir personalbrist får de gå in och jobba med undersköterskeuppgifter i stället för att koncentrera sig på de uppgifter som de ska lära sig i sitt kommande yrke som biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska, säger Vårdförbundet Students ordförande Sophia Godau till Vårdfokus.

Sophia Godau är ordförande i Vårdförbundet Student. Foto Ulf Huett

Det är fjärde året i följd som man låter Vårdförbundets studentmedlemmar tycka till om sina verksamhetsförlagda utbildningar, vfu. Cirka 920 studenter från termin 4-6 har svarat på enkäten.

Kristianstad i topp

Som vanligt har de fått ranka vilket lärosäte som erbjuder bäst vfu. I år toppas listan av högskolan i Kristianstad, följt av Halmstads högskola och universitetet i Jönköping.

Det som är utmärkande för vinnaren, Kristianstad, är enligt Sophia Godau att det är en mindre högskola där de har lite bättre koll på studenterna som då känner sig mer sedda. Men Kristianstad erbjuder också längre och mer sammanhållna vfu:n. Studenterna är längre på ett ställe, innan de går vidare till nästa placering.

– Det gör att studenterna kommer in bra på arbetsplatsen och hinner lära sig rutinerna. Då blir det mer tid över för reflektion, säger Sophia Godau.

Liksom tidigare är studenterna generellt sett väldigt nöjda med sina vfu-platser. På en skala från 1-6 landar medelvärdet på deras omdömen på hela 4,48. Drygt 80 procent av dem känner sig väl förberedda teoretiskt inför sin vfu. 65 procent känner sig förberedda praktiskt.

Tid för återhämtning

Ändå finns det saker som definitivt kan bli bättre. Förutom att många uppger att de känt sig utnyttjade som extrapersonal tycker nästan hälften av dem som svarat på enkäten att de inte får tillräckligt med vila och återhämtning mellan passen.

– Det är också något vi tycker är oroande. Utöver vfu:n har de väldigt många studieuppgifter. Så de får i princip ingen fritid alls, säger Sophia Godau.

Liksom i tidigare års enkäter återkommer problem med att det ibland saknas handledare under vfu:n och att många saknar tid för att reflektera och diskutera tillsammans med sin handledare.

Drygt hälften av studenterna får inte sina scheman för den verksamhetsförlagda utbildningen i god tid, vilket man enligt arbetstidslagen ska få minst två veckor i förväg.

Rapporten presenteras i sin helhet i samband med årets Almedalsvecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida