Studenterna nöjda med distriktssköterskornas handledning

Studenterna nöjda med distriktssköterskornas handledning
Elisabeth Bos hoppas att hennes resultat ska bli en väckarklocka för primärvården och lärosätena. Foto: Centrum för allmänmedicin, KI

Trots att de flesta distriktssköterskorna saknar utbildning i handledning.

28 november 2014

Det visar en avhandling skriven av distriktssköterskan Elisabeth Bos, som till vardags arbetar på Jordbro vårdcentral utanför Stockholm.

Även om distriktssköterskorna själva upplever det som tufft att handleda – de har ont om tid, saknar stöd och uppfattar uppdraget som oklart – tycker de flesta att det är stimulerande att handleda sjuksköterskestudenter.

Och studenterna själva är i regel mycket nöjda med den handledning de får. Över 80 procent av dem som ingick i undersökningen tycker att de distriktssköterskor som handledde dem var bra förebilder. Hela 94 procent kände sig motiverade under sin placering.

– Trots att handledarna upplever många problem tar de alltså väl hand om studenterna. De försöker skapa en god pedagogisk atmosfär, speciellt i hemsjukvården, säger Elisabeth Bos.

Av resultaten framgår också att:

  • 80 procent av handledarna är stolta över sin profession.
  • 70 procent saknar utbildning i handledning.
  • 70 procent efterlyser en ansvarig distriktsköterska som kan samordna den kliniska utbildningen på vårdcentralen.
  • Cirka hälften av distriktsköterskorna är missnöjda med stödet från sina chefer och från lärosätena. De tycker att det är svårt att hålla sig uppdaterade med innehållet i sjuksköterskeprogrammet.

– För att känna sig bättre rustad att ta emot studenter behövs ett tydligt mandat från ledningen, men också kontinuerlig handledarutbildning, säger Elisabeth Bos.

Fakta om studien

  • Drygt 130 handledande distrikstsköterskor i Stockholms primärvård samt 356 sjukskötersketudenter från Karoliniska institutet har har fått svara på enkäter.
  • Handledarna har dessutom intervjuats.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida