Studiehandbok för företagshälsovården

Företagshälsovården har fått en egen handbok. Boken med titeln "Framgångsrik företagshälsovård — möjligheter och metoder" har ambitionen att bli ett kunskapslyft för branschen.

Det är den statliga delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård som står bakom handboken, som är tänkt att komma till användning i högskoleutbildningar, kompetensutveckling inom företagshälsovårdsbranschen och hos andra aktörer inom området.

Handboken innehåller studiehandledning, diskussionsunderlag och en dvd som ska ge en praktisk inblick i företagshälsovårdens vardag hos de olika yrkesgrupperna.

– Det har hittills saknats en samlad grundbok med teoretisk och praktisk kunskap om området företagshälsovård. Tanken är att den luckan delvis nu ska fyllas med hjälp av denna bok, säger professor Rune Åberg, delegationens ordförande.

Det var 2009 som regeringen inrättade en delegation för kunskapsområdet företagshälsovård. Uppdraget var att övergångsvis upphandla och samordna långa utbildningar i företagshälsovård. Delegationens arbete avslutas senast i december 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida