ASIH utvärderat

Svårt sjuka nöjda med vården i hemmet

Svårt sjuka nöjda med vården i hemmet
Helle Wijk, docent på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Bild: Magnus Gotander

Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet bemöter patienten med respekt och skapar trygghet. Det visar en färsk utvärdering.

26 februari 2018

I Västra Götaland bedrivs den avancerade sjukvården i hemmet, ASIH, sedan sex år som ett samarbete mellan Göteborgs stad och Sahlgrenska universitet. Nu har patienter och anhöriga fått berätta om sin uppfattning om vården i en delstudie gjord av omvårdnadsforskaren Helle Wijk, på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Alla patienter och anhöriga som intervjuats har berättat om personalens kompetenta och personcentrerade bemötande, säger hon.

Studien ingår i en kartläggning av verksamheten.

Ger personalen beröm

– Patienter och anhöriga tycker att det är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga, berättar Helle Wijk.

Så här säger en patient:

”. . . det är så skönt därför att man kan få gå från att känna sig som skräp och noll . . . till att få vara en människa som går att räkna med. Man blir inte behandlad som ett barn eller som mindre vetande bara för att man är sjuk. För det är lätt inom vården att man blir, det är som att folk pratar förbi en och inte vill lyssna på en. . . jag är fortfarande människa. Jag är fortfarande den individen jag är. I sämre skick, ändock. . .”

Patienterna inom ASIH har ofta omfattande behov av avancerad vård, både medicinskt och av omvårdnad. Oro och ångest är vanligt. De flesta patienter har en obotlig sjukdom, men det kan också handla om komplicerade sjukdomstillstånd där det finns behov av avancerade insatser i hemmet.

Teamet är viktigt

ASIH arbetar i team, som strävar efter att i största möjliga mån stötta patienten att behålla sin självständighet, till exempel att kunna förflytta sig eller gå på toaletten.
ASIH-teamen består av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer.

– Sjuksköterskorna har stor betydelse för den här avancerade vården, där flera är specialistsjuksköterskor. Samtidigt vill jag lyfta fram teamarbetet, eftersom det är avgörande. Vi slogs i utvärderingen av vilket otroligt engagemang det finns hos personalen, och hur lösningsfokuserade de är. De får nästan trolla ibland för att lösa saker i hemmiljö.

Personalen i teamen kommer från olika huvudmän. Läkarna från Sahlgrenska universitetssjukhuset, sjuksköterskor och undersköterskor från kommunens hemsjukvård, och sedan tillkommer personal från hemtjänst och rehab.

– De har en stark vilja att få det att fungera och en gemensam vision. Överlag är personalen också stolta över den här vårdformen. Man känner att man gör nytta för svårt sjuka som önskar vara hemma.

Vårdkvalitén har blivit bättre

Helle Wijk har även ansvarat för en annan delstudie där journaler från 10 års tid analyserades.

– Där syns att vårdens kvalitet är hög och blir bättre och bättre. Det framkommer också att remisstiden är kort, vilket är mycket viktigt eftersom patienterna behöver få den hjälp de önskar snabbt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida