Utredda fall

Svårt sjukt barn övervakades inte i ambulansen

En svårt sjuk flicka med tecken på sepsis lämnades ensam med sin mamma bak i ambulansen på väg till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Nu kritiseras ambulanssjuksköterskan för att inte ha övervakat flickans tillstånd under färden.

Sent på kvällen den 11 juni 2015 ringde mamman till SOS Alarm och förklarade att hennes dotter hade hög feber, att andningen var snabb och rosslig och att flickan hade huvudvärk och ont i magen. Hon berättade också att dottern hade en sårskada på ena foten efter en tidigare olycka.

Högsta prioritet

En ambulans larmades ut med prioritet 1, vilket betyder att det bedömdes som ett mycket brådskande uppdrag. Flickans symtom uppfattades som akuta och livshotande. Hon kördes till barnmedicinska akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

På akuten var arbetsbelastningen hög. Först efter två timmar undersöktes flickan av en läkare som konstaterade att såret i foten troligen var infekterat. Det beslutades att flickan skulle föras med ambulans till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna för vidare vård med intravenös antibiotikabehandling.

Lämnades oövervakad

Trots att även denna transport bedömdes som mycket brådskande lämnades flickan ensam tillsammans med sin mamma i det bakre vårdutrymmet i ambulansen. Bilen bemannades av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Sjuksköterskan körde medan vårdaren satt bredvid i framsätet.

Efter händelsen klagade mamman på vården i en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Först nu, fyra år senare, kommer myndigheten med sitt beslut. Sjuksköterskan kritiseras för att han inte överlät körningen till ambulanssjukvårdaren och själv satte sig bak i bilen för att kunna övervaka flickan.

Sjuksköterskan har i ett yttrande till Ivo förklarat att han hade till uppgift  att köra ambulansen och därför inte deltog i vården av patienten och att han därför inte heller vet varför mamman och flickan lämnades ensamma.

Sjuksköterskans ansvar

Men enligt de medicinska riktlinjerna för ambulanssjukvården i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) är det den som har högst formell kompetens som är medicinskt ledningsansvarig i ambulansen. Enligt Ivo var det därför sjuksköterskan som skulle ha bestämt vem som skulle ha övervakat flickan.

Ambulansöverläkaren skriver i sitt yttrande att ambulanspersonalens agerande var helt olämpligt och att det inte har någon grund i arbetsinstruktioner, riktlinjer eller praxis. De borde ha haft uppsikt över vitalparameterar och förändingar av flickans tillstånd för att kunna se om hon försämrades under ambulansfärden.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-21414/2017-36.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida