Hedersbetygelse

Svensk omvårdnadsprofessor invald i Hall of Fame

Svensk omvårdnadsprofessor invald i Hall of Fame
Ingalill Rahm Hallberg byggde upp och var chef för Vårdalinstitutet mellan 2002 och 2010.

Ingalill Rahm Hallberg, professor emeritus vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund, har som enda europé bland 23 nominerade sjuksköterskor valts in i den internationella sjuksköterskeorganisationen Sigmas Hall of Fame.

– Det är naturligtvis fantastiskt roligt och hedrande. Det känns särskilt viktigt att också forskande sjuksköterskor i Europa uppmärksammas. Det blir en publik ceremoni och ett samtal med årets utvalda under organisationens årliga konferens i Calgary. Jag tar med mig mitt 16-åriga barnbarn så att hon kan se att ”kvinnor kan”, säger Ingalill Rahm Hallberg i en kommentar på Lunds universitets webb.

Sigma är en internationell sjuksköterskeorganisation som bildades av sex amerikanska sjuksköterskor redan 1922 vid nuvarande Indiana university school of nursing i USA.

För tionde året i rad har organisationen valt ut personer till sin Hall of Fame. I år handlar det om 23 sjuksköterskor, varav Ingalill Rahm Hallberg är den enda som är från Europa. Hon är den första svensken som väljs in.

Ingalill Rahm Halberg, som blir 75 år i år, disputerade 1990 med en avhandling om vården av personer med demens. Sju år senare blev hon professor vid Lunds universitet, där hon i flera år var vice- och prorektor.

Så gott som all hennes forskning har rört vård och omsorg av äldre, särskilt de allra äldsta som vårdas av närstående, har professionell vård i det egna hemmet eller i särskilt boende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida