Sverige får starkare röst i ICN

Sverige får starkare röst i ICN
Vårdförbundets Sineva Ribeiro och Svensk sjuksköterskeförenings Ami Hommel tycker båda att det är rättvist att organisationer med fler medlemmar får mer att säga till om i den internationella sjuksköterskeorganisationen. Foto: Kicki Engström Höjer

ICN 2015. Med många medlemmar får nu Sverige flera röster i den internationella sjuksköterskeorganisationen. "Mer rättvist", anser delegaterna.

19 juni 2015

Som svensk sjuksköterska får du nu en starkare röst i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. Det är bra, tycker både Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Svensk sjuksköterskeförenings nyvalda ordförande Ami Hommel.

De båda organisationerna delar systerligt på medlemskapet och har hittills delat på en röst när den beslutande församlingen CNR ska ta beslut.

Störst blir starkast

Det går bra att samarbeta, tycker de, och håller gärna i Sveriges röstningsskylt tillsammans när CNR har sitt möte i den stora kongresshallen i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Men nu är det dags för ändring. De länder som har många medlemmar och representerar en stor andel av sjuksköterskekåren får nu fler röster i CNR.

Det betyder att Sverige ses som större och starkare än till exempel USA, Tyskland och Kenya.

– Länder som har många medlemmar betalar mycket och bör rimligen ha mer att säga till om. Det är ett rättvisesystem, säger Ami Hommel.

Många kan inte betala

Som medlem i Vårdförbundet eller Svensk sjuksköterskeförening är du med och betalar en hel del till ICN. Men många medlemsorganisationer klarar inte att betala sin avgift och när tiden för betalning har gått ut får de inte längre använda sin röst när beslut ska fattas.

Det här systemet ser Sineva Ribeiro som en stor fara för demokratin inom ICN. När en röstning genomfördes under mötet var det till exempel bara 65 medlemsorganisationer av 132 som röstade.

– Hur ska vi då kunna säga att vi representerar världens sjuksköterskor, frågar Sineva Ribeiro retoriskt.

Men mycket kan göras för att förbättra. I dag tvingas till exempel alla länder betala sin avgift i Schweizerfranc, en dyr valuta som blir ännu dyrare om den inhemska valutan är i dalande.

– Och varför måste kontoret ligga i Genève, en av de dyraste städerna i världen? säger Ami Hommel.

Vill få en frontfigur

Varför ska det vara så svårt, kan man undra. Men demokrati och  internationellt stöd är varken billigt eller enkelt. Sineva Ribeiro har en vision: att få ordföranden i ICN att bli en starkare frontfigur som kan arbeta sig in i WHO, Världsbanken och andra viktiga sfärer för att ge mer kraft till sjuksköterskefrågorna.

Men då krävs att ICN i sig har så bra ekonomi att det finns pengar till lönen. Där är organisationen inte i dag.

Kanske kan det nya systemet – med fler röster till dem med många medlemmar – trigga ländernas organisationer att värva fler till sig. Då får de fler röster i ICN och ICN blir starkare, hoppas Sineva Ribeiro.

Om hon får gehör för en frontfigur återstår att se.  Ännu har hon bara börjat fila på sin idé. Men får hon med sig sina nordiska kolleger blir förslaget starkare, för tillsammans blir de nu en större maktfaktor. Men Grete Christensen, den danska sjuksköterskeorganisationens ordförande, tror att det kanske inte blir så stor förändring.

Grete Christensen.låg

– Vi har har alltid haft en stark röst och blivit lyssnade till, säger Grete Christensen.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möts just nu i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress, som pågår från den 17 till den 23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida