Forskning

Syrgas smärtlindrar inte vid hjärtinfarkt

Syrgas smärtlindrar inte vid hjärtinfarkt
– Våra resultat, tillsammans med flera andra studier de senaste åren, visar att en över 100-årig tradition av syrgas vid hjärtinfarkt saknar positiva kliniska effekter, säger David Sparv, som är chefsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Region Skåne.

Nu kommer ytterligare forskning som ifrågasätter syrgas som standardbehandling vid hjärtinfarkt. Syrgas saknar effekt på smärta vid hjärtinfarkt eller kärlkramp, visar en avhandling av den svenska sjuksköterskan David Sparv.

17 september 2018

Som Vårdfokus rapporterat om nyligen har en  stor svensk studie visat att syrgas inte har någon effekt när det gäller dödlighet eller sjuklighet hos patienter med hjärtinfarkt. I alla fall inte om patienterna har normal syremättnad.

Nu har den sjuksköterskan David Sparv byggt vidare på de resultaten och undersökt den vedertagna rutinen med koppla på syrgas vid hjärtinfarkt i smärtlindrande syfte.

Läs också: Nya rön: Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan slopas

Jämnt mellan grupperna

I studien har 622 personer som genomgått ballongvidgning i samband med hjärtinfarkt eller hjärtsvikt fått skatta den smärta de upplevt.

– Vi såg ingen som helst skillnad i hur patienterna upplevde smärta oavsett om de behandlats med syrgas eller inte. Det tyder på att syrgas för den här gruppen av patienter inte verkar ha någon smärtstillande effekt, säger David Sparv som till vardags arbetar som chefsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus.

Vissa behöver fortfarande syrgas

Han betonar dock att studien är utförd på patienter med normal syresättning. Patienter med syrebrist behöver och ska även framöver behandlas med syrgas.

– Där är våra resultat samstämmiga med tidigare forskning.

David Sparv vill se mer forskning på området syrgasbehandling och smärta men anser att resultaten redan nu bör få effekter vid vård av patienter med hjärtinfarkt.

– Patienter med misstänkt hjärtinfarkt har bevisligen smärta i varierande grad och vi behöver fundera på hur vi smärtstillar dem på bästa sätt. Det viktiga är att vi inte fortsätter att slentrianmässigt ha med behandling med syrgas i våra vårdprogram, säger han. 

Studien The Analgesic Effect of Oxygen in Suspected Acute Myocardial Infarction har publicerats i  den vetenskapliga tidskriften JACC: Cardiovascular Interventions.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida