BARNSJUKVÅRD

Teamarbete för säkrare och effektivare läkemedelshantering

Teamarbete för säkrare och effektivare läkemedelshantering
Teamarbete för effektiv och säker läkemedelshantering. Apotekare Joacim Götesson och chefssjuksköterska Nina Hultman på Q 84 vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus får sjuksköterskorna mer tid till patienterna när en farmaceut sköter en del av läkemedelsberedningen.

19 oktober 2015

Sedan ett par år arbetar kliniska farmaceuter på barnonkologen och neonatalen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det gör att sjukhuset kan hushålla med sina sjuksköterskeresurser och samtidigt arbeta för att minska antalet avvikelser vid läkemedelshanteringen.

En del i teamet

En av dem är apotekaren Joacim Götesson. Han har en fast tjänst på avdelning Q84 där barn med cancer och blodsjukdomar vårdas. Varje morgon får han en lista över de barn som har mycket mediciner och där sjuksköterskan kan behöva hjälp med beredningen. Han blandar antibiotika, späder läkemedel och iordningställer parenteral nutrition och andra infusioner. Cytostatika kommer som tidigare färdigställd från beredningscentralen vid Radiumhemmet.

När Joacim Götesson har möjlighet deltar han i ronden på avdelningen. Där kan han bistå personalen med spetskompetens kring interaktioner, läkemedels blandbarhet och hållbarhet och han är ett uppskattat bollplank både för läkare och sjuksköterskor.

Genom ronden får han en övergripande bild av samtliga patienters behandlingar och kan se till att den totala läkemedelshanteringen bli mer effektiv och att mindre går till spillo.

Frigör tid och resurser

För sjuksköterskorna innebär det stor avlastning i det dagliga arbetet och sparar mycket tid. I stället för att spendera långa stunder i läkemedelsrummet kan de vara där de behövs, ute hos barnen och föräldrarna. Farmaceuten är också den som har full på koll på läkemedelsförrådet och ser till att allt som behövs finns hemma.

–På det här sättet kan vi frigöra sjuksköterskeresurser, vilket vi är i stort behov av eftersom det är brist på sjuksköterskor, säger Nina Hultman som är chefssjuksköterska på Q84.

Farmaceutens tjänst motsvarar en sjukskötersketjänst. Han arbetar dagtid måndag till fredag. Övrig tid sköter sjuksköterskorna beredningen av läkemedel vilket gör att de behåller sin kompetens inom området.

Eget ansvar

Nina Hultman ser flera fördelar med att ha en farmaceut på avdelningen. Patienterna är mellan 0-18 år och kroppsvikten kan variera från 1-110 kilo.

–Rimlighetskontroll är mycket viktigt inom barnmedicin, då det inte finns några standarddoser. Joacim Götesson bidrar med mycket kunskap, säger hon.

I början hade sjuksköterskorna en del funderingar kring vem som har ansvar för om något skulle bli fel i iordningställandet. Är det den beredande farmaceuten eller den administrerande sjuksköterskan?

–Jag tar ansvar för det jag bereder och vi arbetar efter lokala riktlinjer som är baserade på Socialstyrelsens direktiv. Än så länge dokumenterar vi i olika system och jag fotograferar allt jag bereder för spårbarhetens skull, säger Joacim Götesson. 

Från projekt till fast tjänst

  • För tre år sedan startade ett projekt på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att se över system och rutiner vid läkemedelshanteringen på sjukhuset.
  • Två farmaceuter projektanställdes på två olika avdelningar för att arbeta med iordningställande av mediciner. Avdelningarna jämfördes med två kontrollavdelningar där sjuksköterskor utförde motsvarande uppgifter.
  • Avdelningarna där farmaceuterna arbetade hade ökad följsamhet till rutiner och mindre upplevd stress hos sjuksköterskorna.  Andelen helt korrekt iordningsställda doser var också fler där.
  • I dag har tre farmaceuter fått fast tjänst på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en på Q84, en på neonatalen på Huddinge och en på neonatalen i Solna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida