Tecknen som kan avslöja om en sjuksköterska är seriemördare

Tecknen som kan avslöja om en sjuksköterska är seriemördare

Vanligaste metoden är att patienterna förgiftas.

9 februari 2015

Det visar en studie som gjorts av en grupp forskare vid Birminghams universitet i Storbritannien.

Enligt den engelska sjukskötersketidskriften Nursing Standard används resultaten nu som bedömningsunderlag i flera pågående rättsfall där sjuksköterskor anklagats eller dömts för att ha mördat flera patienter.

Forskarna har analyserat 16 kända fall av seriemord som utfördes av sjuksköterskor i USA och Europa mellan åren 1997 och 2009. Det de kommit fram till är att det finns vissa gemensamma och vanligt förekommande tecken, ”röda flaggor”, som skulle kunna användas som indikatorer på att någon är seriemördare.

Fem röda flaggor

Av de totalt 22 indikatorer som forskarna hittat är dessa fem rödflaggade:

  • Högre förekomst av dödsfall under sjuksköterskans arbetspass sågs i 94 procent av fallen.
  • Många gånger hade sjuksköterskan varit mentalt instabil eller deprimerad.
  • Det var inte ovanligt att sjuksköterskan uppförde sig på ett sätt som skapade ångest eller misstänksamhet hos kollegerna.
  • I många av fallen använde sjuksköterskan droger.
  • Det var vanligt med personlighetsstörning.

En viktig upptäckt forskarna gjorde var att de arbetsgivare som hade anställt sjuksköterskorna konsekvent hade undvikit att följa upp de referenser som normalt måste anges inför en anställningen.

Vanligast mordmetoden var förgiftning med hjälp av insulin, blekmedel, heparin, muskelrelaxerande läkemedel, sedativa eller opiater.

Inte samma motiv som läkare

Enligt vissa experter finns det ganska stora skillnader mellan motiven till varför läkare och sjuksköterskor mördar sina patienter. År 2007 skrev en sjuksköterska tillsammans med en kriminolog boken Nursing Malpractice. Enligt författarna uppfylls läkarna ofta av en gudsliknande känsla av att ha makt över patienten medan sjuksköterskorna många gånger utför sina dåd utifrån en känsla av att vara underlägsna andra.

Genom morden kan sjuksköterskan åtminstone få lite uppmärksamhet eller makt i en värld där hen annars inte tycker sig ha så mycket att säga till om. Det kan också vara ett sätt att slå tillbaka mot ett i sjuksköterskans tycke orättvist system.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida