Telefonrådgivning om hjärnskador uppskattad tjänst i Värmland

För ett drygt år sedan inrättades i Värmland en speciell telefonrådgivning om hjärnskador. Projektet blev så pass lyckat att man nu har bestämt sig för att även öppna en speciell telefonlinje för rådgivning kring stroke.

? Än så länge är det inte så många som har ringt till stroketelefonen. Men vi förväntar oss att många kommer att ringa när den väl blir känd. Det är ju inte bara patienter och anhöriga som kan ringa utan även andra, exempelvis personal från vårdcentraler och försäkringskassorna.

Det säger sjukskötersk­an Helena Holmqvist som svarar då vi ringer till telefonen några dagar före invigningen av den nya sjuksköterskeledda strokemottagningen på centralsjukhuset i Karlstad. Invigningens skedde den 4 april i år.

Mottagningen är en del i den satsning som Värmland just nu gör för att förbättra såväl rehabiliteringen som vårdkedjan för strokedrabbade och deras anhöriga. Ett av målen är att samtliga som har varit inlagda för stroke ska följas upp inom tre månader efter utskrivningen.

– Det känns fantastiskt roligt med den här satsningen. Tidigare har många känt sig släppta vind för våg, säger Helena Holmqvist som har arbetat på sjukhusets strokenhet i drygt tio år.

När Värmland i januari förra året startade med telefonrådgivning för neurologiska sjukdomar och förvärvade hjärnskador blev det snabbt en mycket populär tjänst bland värmlänningarna.

– I början blev vi fullkomligt nedringda, vi hann inte med alla samtalen. Inte minst var det många som hade drabbats av stroke för länge sedan, och deras anhöriga, som hörde av sig. »Ska det verkligen vara så här? Min man fick stroke för 15 år sedan och jag får inte igång honom.« Ofta blev de väldigt lättade när de fick vanliga symtom förklarade för sig, säger projektledaren Torunn Engloo, specialist i neuropsykologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida