Amning

Telefonstöd efter hemgång påverkade inte amningen

Telefonstöd efter hemgång påverkade inte amningen
Amningen påverkades inte av att mammorna fick stöd via telefon efter hemgången från neonatalavdelningen. Arkivbild: Istockphoto

Att ge stöd i form av telefonsamtal till mammor som kommit hem efter att ha fött sitt barn för tidigt minskar stressen men påverkar inte amningen. Det visar en ny avhandling av barnsjuksköterskan Jenny Ericson vid Falu lasarett.

16 januari 2018

Att bli mamma till ett barn som föds för tidigt och som vårdas på en neonatalavdelning kan vara stressande och även påverka den känslomässiga processen att bli mamma. Många får också problem med amningen efter att de skrivits ut från avdelningen.

För att ta reda på om stöd via telefon skulle kunna minska amningsproblemen följde Jenny Ericson 493 ammande mammor och 547 för tidigt födda barn vid sex olika neonatalavdelningar i Sverige under tolv månader.

Talade som till en kompis

Hälften av mammorna slumpades till att få ett personcentrerat proaktivt telefonstöd de första 14 dagarna efter hemgången från neonatalavdelningen. Personalen som ringde dem hade instruerats om att de skulle prata med varje mamma som om det var en kompis.

Den andra hälften fick bara ett telefonnummer som de kunde använda sig av om de kände behov av det.

I den avhandling som Jenny Ericson ska försvara på torsdag i denna vecka visar det sig att föräldrastressen minskade och egenmakten ökade hos de mammor som fick telefonstöd, vilket kan vara positivt för relationen mellan modern och barnet.

.

Men amningen påverkades inte. Den var lika stor i båda grupperna.

– En orsak kan vara att hemsjukvård av för tidigt födda blev allt vanligare under den period som undersökningen gjordes. Vårt telefonstöd gav kanske inte så mycket mer än vad de redan hade fått genom hemsjukvården, säger Jenny Ericsson till Vårdfokus

Andelen mammor som ammade helt var:

  • 82 procent vid utskrivningen.
  • 58 procent åtta veckor efter utskrivningen.
  • 23 procent efter ett halvår.

Efter ett år hade alla barnen börjat äta, men 21 procent ammades delvis fortfarande.

Resultaten visar att den största risken för att amningen ska upphöra under barnets första år är om barnet bara ammar delvis vid utskrivningen. Låg utbildningsnivå och lång vårdtid på neonatalavdelningen ökar också risken för att barnet ska sluta amma.

Jenny Ericson har tidigare visat att allt fler mammor som föder för tidigt helt avstår från att amma. Den trenden har bestått. 300 mammor uteslöts från att vara med i studien eftersom de inte ammade sina barn alls vid hemgången.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida