Tidskriften Vård i Norden lever vidare

Tidskriften Vård i Norden lever vidare
Den nordiska tidskriften Vård i Norden kommer från nästa år att drivas av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening tar över den nedläggningshotade tidskriften Vård i Norden.

Den vetenskapliga tidskriften Vård i Norden har hittills drivits av den nordiska organisationen Sykepleiernes samarbeid i Norden, SSN. Under en tid har dess framtid varit osäker; i Vård i Norden nummer fyra 2012 meddelade SSN:s ordförande Grete Christensen att tidskriften skulle läggas ner efter 2013 på grund av att antalet abonnenter är för litet. Men från och med den första januari 2014 tar alltså Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening gemensamt över tidskriften.

Viktigt forum

Sineva Ribeiro och Ania Willman, de respektive organisationernas ordförande, ser tidskriften som ett viktigt forum för publicering av nordiska utvecklings- och vetenskapliga artiklar. De bedömer att Vård i Norden har en viktig uppgift i att publicera utvecklings- och vetenskapliga artiklar i nordisk kontext, och uppmanar därför forskare att bidra till en hög kvalitet genom att skicka artiklar för publicering i Vård i Norden.

– Genom att säkra utgivningen av Vård i Norden bidrar vi till att hälso- och sjukvården får tillgång till viktiga resultat för att utveckla och implementera forskningsresultat, säger de.

Vetenskapliga artiklar

Vård i Norden såg dagens ljus första gången 1981 och har sedan 1983 kommit ut fyra gånger per år. Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers. Från och med 2008 har även dessa refereebedömts för att säkra kvaliteten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida