utredda fall

Tog inte tioåring till sjukhus

Ambulanssjuksköterska kritiseras för att ha lämnat en tioårig pojke som blev påkörd när han klev av skolbussen.

11 januari 2016

Pojken blev påkörd av en taxi när han klev av skolbussen. Vittnen har beskrivit hur han rullade över på andra sidan gatan efter kollisionen.

Ambulansen var snabbt på plats, men den ansvariga sjuksköterskan bedömde att pojken inte behövde tas till sjukhus eftersom några synbara skador inte kunde ses. Ambulanspersonalen erbjöd sig i stället att skjutsa pojken och hans mamma, som också hade kommit till olyckplatsen, hem.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ifrågasätter mamman ambulanspersonalens bedömning. Hon frågade upprepade gånger om pojken inte borde undersökas på sjukhus eftersom han verkade kall, blek och frånvarande.

Hon tog sen själv pojken vidare till en vårdcentral, där hon inte heller fick hjälp. I stället åkte de till sjukhuset tio mil bort där pojken sedan vårdades under ett dygn för hjärnskakning.

Ivo riktar kritik mot ambulanssjuksköterskan ”för att ha åsidosatt sin skyldighet att ge en sakkunnig och omsorgsfull vård”. Sjuksköterskan tycks inte ha beaktat vilka följder i form av inre skador som en sådan olycka kan förorsaka, skriver Ivo i sitt beslut och påpekar att det är viktigt att kunna bedöma vilka möjliga skador en person kan ha och som inte alltid kan ses med blotta ögat.

Ivo kritiserar också ambulansföretaget Falck och skriver att det är vårdgivarens skyldighet att säkerställa att personalen har den kompetens som krävs och arbetar i enlighet med fastställda regler och rutiner.

Diarienr hos Ivo: 8.2-15663/2015-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida