Tre av fyra har stort förtroende för sjukhusvården

Tre av fyra har stort förtroende för sjukhusvården
Av dem som har lågt förtroende för sjukhusvården var långa väntetider den främsta anledningen.Foto: Colourbox

Men det är stora skillnader mellan olika delar av landet när vården jämförs.

3 december 2013

I Örebro säger 81 procent att de har stort förtroende för sjukhus – i Gävleborg är det bara 64 procent. För riket som helhet säger 73 procent att de har stort eller mycket stort förtroende.

När Socialstyrelsen i dag presenterar Öppna jämförelser ser man att det finns stora skillnader i vården beroende på var i landet man bor.

Vården jämförs

Här jämförs väntetider, patientförtroende, hjärtsjukvård, canceröverlevnad, läkemedel, förlossningar och mycket annat. Sammanlagt finns 162 olika jämförelser.

Det visar sig att i Skåne finns det flest äldre med riskfyllda läkemedelskombinationer och att Uppsala har störst andel äldre med tio eller fler läkemedel.

I Jämtland får man vänta nästan dubbelt så länge på ambulans vid prio 1-larm som i Halland. Men å andra sidan har Jämtland lägst andel patienter med trycksår.

Ökad överlevnad

Chansen att överleva en sjukhusvårdad hjärtinfarkt är störst i Dalarna och lägst i Halland.

Femårsöverlevnaden för bröstcancer är nu uppe i 90 procent i snitt för hela riket och generellt visar siffrorna att överlevnaden i cancer hela tiden ökar, även om det finns stora variationer mellan landstingen.

I rapporten redovisas siffrorna för varje område uppdelat på landsting och i vissa fall per sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida