Vårdpris

Tre sjuksköterskor nominerade till Vårdförbundspriset

Tre sjuksköterskor nominerade till Vårdförbundspriset
2017 års vinnare av Vårdförbundspriset var Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska inom psykiatri. Han har startat ett projekt med sjävvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende Stockholm. Foto: Jerker Andersson

Vad har en ungdomsmottagning för döva och hörselskadade i Örebro, en hjärtsviktsmottagning i Sunderbyn och ett äldreboende i Upplands Väsby gemensamt? Jo, där finns sjuksköterskor som brinner för personcentrerad vård och som har chans att vinna ett av vårdens tyngsta pris i höst.

Varje år delar Vårdförbundet i samarbete med Folksam ut ett pris till en eller flera personer som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar inom sjukvården.

I år är kandidaterna till Vårdförbundspriset något färre, men prissumman på en halv miljon kronor är den samma. Vem eller vilka som vinner priset avslöjas i samband med Vårdgalan i Stockholm den 9 november.

I dag presentas slutkandidaterna som utsetts av en expertjury:

Teckenspråk- och dövblindtolk, en verksamhet inom ungdomsmottagningen

Carolina Orvet, sjuksköterska och utbildad teckenspråk- och dövblindtolk vid ungdomsmottagningen i Region Örebro län

Ur juryns motivering: Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Majoriteten av de 450 eleverna flyttar hit från andra delar av landet. Att i den känsliga tonårstiden bo hemifrån innebär att sakna det sociala nätverk som hemort, familj och vänner ger. Tillsammans med arbetslaget på ungdomsmottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet. 

Säker hjärtsviktsvård i norr

Karin Östling, sjuksköterska vid hjärtmottagningen vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Ur juryns motivering: På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen på Sunderby sjukhus har ett personcentrerat arbetssätt lett till förbättringar för både patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. 

Förbättringsarbete på äldreboende

Mersie Memedova, sjuksköterska och biträdande enhetschef på Speldosans äldreboende i Upplands Väsby.

Ur juryns motivering: Genom att lägga fokus på personcentrerad vård med individanpassade aktiviteter har de äldre fått en bättre vardag. Bemötandeplaner upprättas för de boende utifrån levnadsberättelser och tidigare yrkesliv. Det personcentrerade arbetet har gjort stor skillnad för boende, anhöriga och personal. De boende är mindre medicinerade och mer delaktiga, sociala och aktiverade.

Även i år har juryn valt ut en ”bubblare”, en nominering för att särskilt uppmärksamma och fortsätta följa utvecklingen av ett påbörjat arbete:

Personcentrerat arbetssätt inom verksamhetsområde operation 

Britt-Marie Dahlin, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare Verksamhetsområde operation, Aleris specialistvård Bollnäs.

Ur juryns motivering: Hennes förmåga att entusiasmera och engagera kollegor i förändringsarbete har lett till att man nu arbetar personcentrerat, där varje patient behandlas som en jämbördig och välinformerad partner. Resultaten ger förutom ökad delaktighet också kortare vårdköer och väntetider, minskat antal återbesök och lägre kostnader. Detta bekräftas i olika patientenkäter.

Läs mer om de nominerade på Vårdförbundets hemsida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida