Forskning

Trötthet upptäcktes med funktionell MR

Trötthet upptäcktes med funktionell MR
För patienterna är det värdefullt att få tröttheten diagnostiserad och synliggjord. Foto: Mostphotos

Trötthet efter en skallskada kan upptäckas med funktionell MR. Det visar en färsk avhandling från Umeå universitet.

13 februari 2019

Det finns i dag ingen etablerad metod för att objektivt ställa diagnos vid trötthet efter en skallskada. Men under senare år har man upptäckt att en struktur djupt inne i hjärnan som kopplats till motoriken, även har betydelse för funktioner som motivation och trötthet.

Psykologen och nydisputerade forskaren Nils Berginström vid Umeå universitet, har undersökt om det går att förklara och diagnostisera trötthet efter en huvudskada med funktionell magnetresonanstomografi, fMR. Det är en metod som avbildar processer i hjärnans nätverk och till exempel hur hjärnan aktiveras när den utför en arbetsuppgift som kräver koncentration.

En fMR-bild av en hjärna med trötthet efter skallskada. Foto: Nils Berginström

Undersökningen visade förändringar hos 91 procent av försökspersonerna (n=57) som fått en skallskada och uppgivit att de upplevde trötthet. I kontrollgruppen med friska patienter (n=27) syntes ingen förändring hos 81 procent. 

– Det faktum att det kan gå att ställa en objektiv diagnos kan i sig innebära en lättnad för patienter som efter en skallskada drabbas av ett dubbelt lidande i form av både trötthet och att inte få sina besvär tagna på allvar, säger Nils Berginström, som jobbar vid Neurorehab på Norrlands universitetssjukhus, i ett pressmeddelandet från Umeå universitet.

Dessvärre gav det läkemedel som testades i en annan studie i avhandlingen, ingen effekt på tröttheten efter skallskada. Men Nils Berginström framhåller att man med hjälp av fMR kan ställa diagnos, testa och utvärdera andra läkemedelsbehandlingar. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida