Introduktion

Chans till utveckling för sjuksköterskor i Kalmar

Chans till utveckling för sjuksköterskor i Kalmar
Nyutbildade ska inte behöva gå till jobbet med en klump i magen, tycker Vårdförbudet. Arkivbild: Mostphotos

Under ett påbyggnadsår ska den som vill få prova på andra arbetsuppgifter, få mer tid till reflektion och stöd av en mentor. Samtidigt förbättras introduktionen av nyanställda.

7 oktober 2016

För att kunna få och behålla fler sjuksköterskor vill landstinget i Kalmar län bli en bättre arbetsgivare. Landstingspolitikerna har därför kommit överens med Vårdförbundet om att ge redan anställda sjuksköterskor större utvecklingsmöjligheter och nyanställda en längre och bättre introduktion.

Påbyggnadsår för alla

Syftet med påbyggnadsåret är att ge tillsvidareanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och pröva nya arbetsuppgifter. Bland annat ingår arbete på andra enheter, en egen mentor och reflektion i grupp. En förhoppning finns också om att stimulera sjuksköterskor till större rörlighet mellan olika enheter. Men några löften om högre löner finns inte kopplat till erbjudandet.

Bättre introduktion

En annan nyhet är ett introduktionsår som ska ge nyutbildade sjuksköterskor mer tid och utrymme att växa in i sin yrkesroll. I dag kastas många nyutbildade in i arbetet på specialiserade avdelningar och känner att de inte räcker till, säger Christina Matscheko, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet i Kalmar.

– Det är jättetufft att börja jobba som nyfärdig i dag. Du har läst mycket men inte gjort lika mycket praktik. Vi har märkt att många unga sjuksköterskor går in i väggen eller söker sig till något annat yrke, de blir helt enkelt rädda för hur lite de kan. Det här är också kopplat till underbemanningen. Är några kolleger sjuka så står du plötsligt där själv utan att ha någon att fråga, säger hon.

 • Detta utlovas under introduktionsåret:

 • Handledare på den egna enheten som visar och introducerar dig i arbetet.
 • En mentor från en annan enhet att reflektera med.
 • Handledd reflektion i grupp vid minst fyra tillfällen.
 • Minst tre veckors bredvidgång.
 • Gemensamma utbildningstillfällen.
 • Hospitering på minst fyra enheter, det vill säga möjlighet att skaffa sig relevant erfarenhet från andra delar av vården.

Detta utlovas under påbyggnadsåret:

 • Placering på annan enhet.
 • Tillgång till mentor från annan enhet.
 • Handledd reflektion i grupp vid minst fyra tillfällen.
 • Minst fyra gemensamma utbildningstillfällen.
 • Hospitering på minst fyra enhetet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida