Bristen på specialistsjuksköterskor

Tveksamt om iva i Oskarshamn kan räddas med traineeprogram

Tveksamt om iva i Oskarshamn kan räddas med traineeprogram
Mia Johanson är en av få sjuksköterskor som har fast anställning på iva i Oskarshamn. Foto: Privat

Intensiven på sjukhuset i Oskarshamn saknar så många sjuksköterskor att avdelningen kan tvingas stänga. För att locka fler sjuksköterskor inför sjukhuset nu ett traineeprogram. Men det kan knappast rädda kvar iva.

6 december 2018

Det tror i alla fall inte intensivvårdssjuksköterskan Mia Johanson som arbetat på intensiven, iva, i Oskarshamn i 18 år. Hon och fyra kolleger är de enda fast anställda sjuksköterskor som finns på avdelningen. De åtta andra sjukskötersketjänsterna bemannas med inhyrd personal och pensionärer. Inom kort slutar ännu en av de fast anställda.

Traineeprogram

Enligt tidningen Barometern innebär ett nytt traineeprogram att ungefär sex sjuksköterskor under ett och ett halvt års tid ska få prova på att jobba på fyra av sjukhusets enheter: hjärtavdelningen, strokeenheten, internmedicinska avdelningen och akutmottagningen.

HR-chefen Mia Nilsson förklarar att huvudsyftet är att attrahera fler sjuksköterskor och vara en attraktiv arbetsgivare.

När iva-sjuksköterskan Mia Johanson läste i tidningen om den nya satsningen kände hon närmast att hon hade svårt att hålla sig för skratt. Hon tror inte att det kommer att leda till så värst många fler fast anställda sjuksköterskor på sjukhuset. Åtminstone inte på iva.

”Känns inte nyskapande”

– Visst, det är väl ett bra försök att ta till. Men traineeprogram är inget nytt, det har funnits i många år på flera andra sjukhus. Det känns inte särskilt nyskapande, säger Mia Johanson.

Hon ser flera orsaker till att det är så får intensivvårdssjuksköterskor på iva i Oskarshamn. Det råder generellt stor brist på specialistutbildade och, enligt Mia Johanson, har det varit organisatoriska problem och hon tycker inte att ledning har fungerat särskilt bra.

Men hon tror också att det hänger på lönen.

– Sjuksköterskor, inte minst de med specialistutbildning, får alldeles för dåligt betalt i förhållande till sin kompetens. Arbetet i sig är ju roligt. Och jag har bra arbetskamrater. Så egentligen är det ett fantastiskt arbete. Det är allt det där andra runt omkring som gör att så få vill stanna, säger Mia Johanson.

Det har diskuterats om iva i Oskarshamn bör läggas ner. Nyligen tillsattes en arbetsgrupp som ska försöka reda ut vad som skulle behövas för att få avdelningen att fungera optimalt.

Först när den är klar i början av nästa år hoppas sjukhuschefen Birgitta Hjalmarsson kunna lämna besked om hur intensivvården på sjukhuset ska utformas – eller om den ska stängas helt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida