Unga sjuksköterskor prisade med doktorandstipendium

Unga sjuksköterskor prisade med doktorandstipendium

Marie Höyer är en av två sjuksköterskor som belönas med ett stipendium på 30 000 kronor för sin forskning. Foto: Catarina Olsson/Uppsala universitet

Grundläggande behov hos äldre och identifiering av kvinnor som löper risk för långtidskonsekvenser efter bröstcancer. Det är de två forskningsområden som Svensk sjuksköterskeförening valt att premiera med Yngre doktorandstipendium 2011.

Sjuksköterskorna och doktoranderna Amanda Hellström och Marie Höyer har tilldelats ett stipendium om 30 000 kronor vardera  för att sin forskning kring ämnen som rör god omvårdnad.

Marie Höyer försöker i sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet identifiera vilka kvinnor som löper risk att drabbas av negativa konsekvenser efter sin bröstcancer, vilket enligt juryn har stor relevans för förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad.

– Tack vare förbättrade diagnostik- och behandlingsmetoder överlever allt fler kvinnor sin bröstcancer. Samtidigt ökar kraven på kunskap om hur livssituationen hos dessa kvinnor påverkas, därför är detta ett viktigt forskningsområde, säger Marie Höyer.

Amanda Hellström forskar kring grundläggande behov hos äldre – god sömn är ett sådant – och är antagen vid Lunds universitet.

Svensk sjuksköterskeförening delar varje år ut två doktorandstipendier till legitimerade sjuksköterskor, medlemmar i föreningen, som blivit antagna som doktorander och som ännu inte fyllt 30 år.

Uppfyller du kriterierna är det dags att söka redan nu inför nästa års stipendieutdelning. Sista ansökningsdag är den 15 december 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida