Upprop för sjukvården i Skellefteå

Upprop för sjukvården i Skellefteå
Stort torgmöte för sjukvården i Skellefteå. Sjuksköterskan Susanne Pingi Avander var en av talarna.

Sjuksköterskan Susanne Pingi Avander talade på ett protestmöte som samlade flera hundra personer.

I spåren av överbeläggningar och en stressig arbetssituation har det blivit brist på sjuksköterskor vid medicin-geriatrik-kliniken i Skellefteå.

– Det måste finnas personal som kan ta hand om de sjuka. Vi gjorde manifestationen på torget för att belysa problem inom sjukvården, säger Valter Stenmark, ordförande för det så kallade Skellefteåuppropet där representanter från pensionärsorganisationer och Rotary ingår.

Stressig arbetsmiljö

Närmare 400 personer lyssnade när läkare och sjuksköterskor talade. En av dem var Susanne Pingi Avander, sjuksköterska vid medicin-geriatrik kliniken och förtroendevald för Vårdförbundet.

– Patienterna får inte plats på sjukhuset. Många skickas hem för tidigt. Det är en stressig arbetsmiljö och tungt att jobba. Många orkar inte arbeta så här, nu har det blivit brist på sjuksköterskor, säger hon.

Omkring tio sjuksköterskor vid medicin-geriatrik-kliniken har slutat sedan årsskiftet. Erfarna sjuksköterskor söker sig till kommunen, och det kommer i princip inga som ersätter.

– De nya sjuksköterskorna vill inte arbeta under sådana här omständigheter, de vill ha bättre arbetsmiljö och högre lön. I sommar får vi nästan inga vikarier. Därför blir det tre semesterperioder. Men vem vill vara ledig i juni, innan barnen slutat skolan? Det blev droppen som fick flera att säga upp sig.

Förändring behövs

Sjuksköterskebristen är en fråga som behöver få mycket fokus framöver, enligt Ingela Lundmark, verksamhetschef vid medicin-geriatrik-kliniken. Det behövs förändring på flera områden, bland annat arbetsförhållanden, löner och kompetensutveckling.

– Bristen på sjuksköterskor är en ny situation för oss. Det är en fråga vi ska jobba med men ingenting arbetsgivaren löser enskilt. Vi behöver samverka med medarbetarna, facken, landstingsledningen och högskolan och ta reda på vad som har betydelse för att sjuksköterskor ska vilja jobba vidare.

Valter Stenmark vill se satsningar både när det gäller personal och lokaler.

– Vi menar att sjukvårdsfrågorna måste komma i fokus inför valet, tidigare har det inte varit så. Egentligen är det bedrövligt att det ska behövas opinionsgrupper för att slå vakt och förbättra.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida