Jönköping

Utlovad arbetstidsförkortning äts upp av jourtid

Utlovad arbetstidsförkortning äts upp av jourtid
Eva-Lotta Lager anser att arbetsgivaren kringgått det nya nattavtalet genom att återinföra jour för ambulanspersonalen i Jönköping. Foto: Ulf Huett

Ambulanssjuksköterskorna i Jönköping är besvikna. Från den 1 april i år hade de räknat med att få sin arbetstid sänkt med flera timmar i veckan. Men på de timmar som tagits bort från schemat måste de nu arbeta jour på några av ambulanserna i stället.

I december 2016 slöt Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, ett nytt centralt arbetstidsavtal som kortar arbetstiden för alla landstingsanställda som arbetar minst 20 procent av sin arbetstid på natten. För dem som inte gjort upp om de nya arbetstiderna i lokala avtal gäller det centrala avtalet från den 1 april i år.

Har två olika arbetstidsmodeller

I Region Jönköping län ser arbetstidsförhållandena olika ut beroende på var i länet ambulanssjuksköterskorna arbetar.

I de östra och södra ambulansområdena har man kvar systemet med 24-timmarspass. Stora delar av arbetstiden räknas som jour. Med den inräknad har de en veckoarbetstid på 47 timmar. Ingenting har förändrats i och med det nya nattavtalet.

I norra området, dit stationen i Jönköping hör, lyckades man för några år sedan bli av med såväl 24-timmarspassen som jourerna. Men i och med att arbetstiden sänktes i år infördes jour på några av bilarna igen.

– De tvingas alltså stå till arbetsgivarens förfogande i lika hög grad som innan avtalet trädde i kraft, säger Eva-Lotta Lager, ordförande i Vårdförbundet Jönköping.

”Löften har inte hållits”

Enligt Eva-Lotta Lager har arbetsgivaren tidigare lovat att 12-timmarspass ska införas i hela regionen och att de långa jourpassen ska tas bort. Den aktiva arbetstiden skulle för de allra flesta sänkas till 34 timmar och 20 minuter, i enlighet med nattavtalet.

– Vi har fått besked av arbetsgivaren att man i nuläget inte kan hålla sitt löfte med hänvisning till att man måste hålla budgeten. Vi anser att man på det här sättet kringgår villkoren i det centrala avtalet, säger hon.

Annan uppfattning

Enligt Thomas Johansson, verksamhetschef för ambulansverksamheten i regionen, stämmer detta inte. Man har följt avtalet och den ekonomiska situationen har ingenting att göra med de förändringar som nu gjorts i Jönköping. Han säger sig heller aldrig ha hört talats om något löfte att införa delade dygn med 12-timmarspass eller slopa jourerna i hela regionen.

– Det pågår en översyn av bland annat arbetstidsfrågan, där delade dygn finns med som en del. I väntan på att översynen ska bli färdig var vi tvingade att förhålla oss till höken (det centrala kollektivavtalet). Det har inneburit att vi lagt jour på två ambulanser. Resten av bilarna går som tidigare, säger han.

Men då innebär väl det att de får jobba lika mycket som tidigare?

Ingen skillnad

– Ja, som det ser ut nu så är det samma upplägg egentligen. Det är ingen större skillnad. Vi var tvungna att tillfälligt göra den här lösningen till dess att översynen blir klar. Vi har två olika arbetstidsmodeller i regionen, vilket inte är bra, säger Thomas Johansson.

Eva-Lotta Lager är bekymrad.

– Tanken med det nya avtalet var att våra medlemsgrupper skulle få hälsosammare arbetstider. Det har de inte fått, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida