Vad är e-hälsa?

6 februari 2013

Om sjuksköterskans roll när det gäller e-hälsa handlar en ny skrift från Svensk sjuksköterskeförening. Kommunikation och samverkan, etisk värdegrund samt ledning och styrning är några av de områden som föreningen har definierat. Den kan användas bland annat för att identifiera sjuksköterskors utbildningsbehov.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa kan beställas på www.swenurse.se. ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida