Vården klarar inte sköra äldre

4 december 2013

Dagens sjukvård är inte anpassad till sköra äldres behov, visar en rapport från FoU i Väst. Många vårdas på sjukhus på grund av felaktig läkemedelsbehandling eller andra vårdskador. Men sjukvården är organiserad utifrån enskilda diagnoser, medan sköra äldre har komplexa och sammansatta behov som kräver samordning mellan vårdgivarna. Rapporten Onödig slutenvård av sköra äldre har tagits fram av FoU i väst.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida