Arbetsmiljö

Vårdförbundet kräver att vårdcentralen i Torsby stängs

Vårdförbundet kräver att vårdcentralen i Torsby stängs
Mona Johansson är huvudskyddsombud på vårdcentralen i Torsby. Hon anser att personalsituationen är sådan att det inte längre går att bedriva en patientsäker vård. Foto: Christina Walfridsson

Bristen på personal innebär att det inte går att bedriva en patientsäker vård, enligt Vårdförbundet som anser att ledningen gång på gång har misslyckats med att skapa en struktur för hur verksamheten ska bedrivas.

I går lämnade distriktssköterskan Mona Jonsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på vårdentralen i Torsby i Värmland, in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Hon anser att läget nu är så ansträngt att personalen sliter ut sig och att det inte längre går att ge patienterna en säker vård.

– Huvudorsaken till att medarbetare sjukskriver sig eller slutar är brist på struktur från ledningens sida. Genom åren har den ena enhetschefen efter den andra bytts ut, och flera har saknat den erfarenhet av vård som krävs, säger hon.

På vårdcentralen finns förutom en allmänmedicinsk mottagning även en barnavårds- och mödravårdscentral.

Stor brist på olika yrkesgrupper

Men det finns knappt någon personal kvar som kan hålla de olika verksamheterna igång.

  • Av åtta sjuksköterskor finns fem kvar.
  • Av fyra barnmorskor finns en kvar, som endast arbetar 40 procent och som dessutom slutar i början av juni.
  • Det finns bara två fasta läkare, resten är AT-, ST- och stafettläkare.
  • Av fyra sekreterare finns inte en enda kvar.

På rådgivningen och mottagningen ska det helst finnas fem, men minst tre, sjuksköterskor. Men numera finns där bara två, och de ska svara på alla telefonsamtal från patienter. En av sjuksköterskorna är 72 år och har kallats in som en tillfällig förstärkning.

För några månader sedan var man tvungen att lägga ner ungdomsmottagningen eftersom det inte fanns tillräckligt med personal för att hålla den öppen.

Omöjligt rekrytera

– Att rekrytera ny personal är nästan omöjligt eftersom alla vet vilken turbulens som råder på vårdcentralen. Bristande ledarskap gör att personalen har tagit på sig ett informellt ledarskap, vilket lett till kortsiktiga beslut och att alla får olika information. Det går åt mycket kraft och energi bara till att försöka veta vad som gäller, säger Mona Jonsson.

Hon berättar också att de flera gånger har beskrivit problemen för ledningen, men att ingenting händer. Nu vill hon att vårdcentralen tillfälligt stängs så att personalen kan få en rejäl paus från den kaotiska situation som har uppstått.

Områdeschefen vill inte stänga

Mathias Karlsson, områdeschef på landstinget i Värmland, är enligt Värmlands Folkblad medveten om situationen.

Under torsdagen har han diskuterat läget med hälso- och sjukvårdschefen samt verksamhetschefen. Från och med måndag kommer han själv att gå in som verksamhetschef i Torsby.

– Jag ska se till att jobba fram kortsiktiga lösningar och att den personal som finns kvar får en dräglig arbetssituation, säger han till Värmlands Folkblad

Men han är tydlig med att han inte vill stänga vårdcentralen.

– Det är verkligen inte min intention att åka dit och stänga. Jag åker dit för att se till att få fram en lösning, säger han till tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida