Vårdförbundet Östergötland: ”Bättre höja lönen än ge engångssumma till specialistutbildade”

Vårdförbundet Östergötland: ”Bättre höja lönen än ge engångssumma till specialistutbildade”
Landstinget i Östergötland hoppas att en engångssumma på 30 000 kronor ska kunna locka fler sjuksköterskor till specialistutbildningarna. Foto: Göran Billesson.

Landstinget i Östergötland försöker locka sjuksköterskor att specialistutbilda sig genom att erbjuda en engångssumma på 30 000 kronor. Vårdförbundets ordförande i Östergötland tycker att de borde satsa på en rimlig löneutveckling i stället.

5 november 2012

I Östergötland, liksom i övriga landet, råder brist på specialistsjuksköterskor. För att locka fler att utbilda sig erbjuder nu landstinget en engångssumma på 30 000 kronor till alla sjuksköterskor som har gått en specialistutbildning. Fast först efter att de har arbetat tre år på sin enhet.

Det är Norrköpings Tidningar som skriver om summan som landstinget hoppas ska locka fler att utbilda sig vidare. Tanken är, enligt HR-direktören, att varje klinik eller centrum ska bekosta det själva.

Patrizia Bjerkegren, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Östergötland, säger till Vårdfokus att det nog är bra med extra pengar, men att den här åtgärden inte löser bristen på specialistsjuksköterskor.

– Det här är inget alternativ till en långsiktig löneutveckling för specialistsjuksköterskorna, säger hon.

Inte många hundralappar

Patrizia Bjerkegren befarar till och med att det kan vara kontraproduktivt. En engångssumma på 30 000 kronor blir kanske hälften när skatten är dragen, och utslaget över ett par år blir det inte många hundralappar i månaden.

– Landstinget borde i stället prioritera en ordentlig höjning av grundlönen efter utbildningen. Den här summan löser inte problemet med att våra medlemmars specialistkunskaper är fel värderade, säger Patrizia Bjerkegren.

Hon tror att landstinget skulle lyckas bättre med att få sjuksköterskor att specialistutbilda sig, och sedan vilja stanna kvar, genom att ge dem bra möjligheter att utvecklas i yrket och en rimlig löneutveckling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida