Fall för Arbetsdomstolen

Vårdförbundet stämmer husläkarmottagning

En distriktssköterska i Stockholm sades i våras upp från sin tjänst. Enligt arbetsgivaren på grund av arbetsbrist. Men enligt Vårdförbundet sades sjuksköterskan upp för att hon och hennes barn var sjuka allt för ofta.

Distriktssköterskan arbetar på en privatägd husläkarmottagning. Hon har tre små barn och är just nu föräldraledig och hemma med det yngsta.

Eftersom alla barnen är små har hon tagit ut en hel del föräldraledigt de senaste åren. När barnen varit sjuka har hon vabbat, det vill säga varit hemma för vård av sjukt barn. Hon har även själv varit sjukskriven periodvis.

Ifrågasatt sjukskrivningar

– Arbetsgivaren har reagerat väldigt starkt på att hon har varit frånvarande. Arbetsgivaren har hävdat att det har påverkat verksamheten negativt och har på olika sätt försökt att få henne att inte vabba. Trots läkarintyg har arbetsgivaren vid upprepade tillfällen ifrågasatt sjuksköterskans behov av sjukskrivning, säger Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen.

I våras blev distriktssköterskan uppsagd. Arbetsgivaren har hävdat att orsaken var arbetsbrist. Men enligt sjuksköterskan själv och Vårdförbundets förbundsjurist blev hon olagligt uppsagd för att hon utnyttjade sina rättigheter till sjukskrivning och vård av barn.

– Vi bestrider Vårdförbundets beskrivning av hur det gick till. Distriktssköterskan blev uppsagd på grund av arbetsbrist, säger husläkarmottagningens ombud Roine Johansson, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Almega.

”Saknade kvalifikationer”

Han berättar att distriktssköterskan var den senast tillsvidareanställda sjuksköterskan på mottagningen. Dessutom fanns en provanställd distriktssköterska som hade 15 högskolepoäng i diabetesvård och som läste in ytterligare 15 poäng för att kunna ta hand om astma-, allergi-  och kolpatienter.

– Region Stockholm premierar vårdcentraler som satsar på den här typen av specialistkompetens. Den kompetensen saknade den fast anställda distriktssköterskan. Vi hade en övertalighetssituation som innebar att distriktssköterskan blev uppsagd medan den provanställde fick ha kvar sin provanställning, säger Roine Johansson.

Vårdförbundet vidhåller dock att det i grunden handlar om att arbetsgivaren velat bli av med sjuksköterskan för att hon varit för mycket frånvarande.

– När sjuksköterskan inte gick med på att självmant avsluta sin anställning konstruerade arbetsgivaren en arbetsbristsituation. Om det hade handlat om kompetensbrist borde arbetsgivaren ha erbjudit någon eller några av de tillsvidareanställda att genomgå de korta utbildningar det var fråga om, säger Kirsi Piispanen.

Stämt vårdbolaget

Strax före sommaren lämnade Vårdförbundet in en stämningsansökan av husläkarmottagningen till Arbetsdomstolen. Om och när en eventuell huvudförhandling blir av har ännu inte avgjorts av domstolen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida