Vårdkedja fångar upp bensköra

Frakturer hos personer över 50 år är ett folkhälsoproblem. Men i Karlstad har en vårdkedja skapats och allt fler utreds.? ?

Uppföljning och stöd betyder mycket för patienter med osteoporos, både för att förebygga frakturer och för att öka patienternas livskvalitet. Trots det utreds och förebyggs generellt bara 20 procent av dem som får frakturer till följd av osteoporos.

I Karlstad utreds nu 90 procent av alla patienter med handledsfraktur och de följs också upp. Tvärprofessionella team har utvecklat gemensamma bedömningsinstrument och en vårdkedja har skapats. Vårdkedjan har genomförts på Centralsjukhuset, med tillhörande primärvård, och numera erbjuds bensköra patienter både utredning och hälsofrämjande uppföljning.

Arbetssättet har också gjort det lättare att hitta sårbara patienter som behöver extra stöd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida