Semestervillkor

Vårdpersonal i Värmland nekas fler semesterdagar

Vårdpersonal i Värmland nekas fler semesterdagar
Från och med nästa år kommer vårdpersonalen i Region Värmland inte kunna byta semestertillägget mot fler lediga dagar. Arkivbild: Getty Images

Sedan i höstas kan alla medarbetare i Region Värmland  ansöka om att få byta semestertillägget mot fler lediga dagar. Redan nästa år stryps den möjligheten för vårdpersonal.

Det var i samband med att nya Region Värmland bildades som ett nytt avtal om så kallad semesterväxling infördes i höstas. Avtalet, som även Vårdförbundet skrev på, innebär att all personal i regionen har möjlighet att ansöka hos närmsta chef om att i stället för semestertillägget få fler semesterdagar.

Fem extra dagar

Den som exempelvis har 25 semesterdagar och beviljas så kallad semesterväxling får 5 extra lediga dagar. I gengäld måste hen avstå semestertillägget.

För den som har en månadslön på 30 000 kronor blir det ett bortfall på drygt 4 500 kronor, vilket påverkar såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen negativt.

Den här möjligheten finns i flera av landets regioner, men är ofta svår att utnyttja eftersom bemanningssituationen gör att få ens kan ta ut sina ordinarie semesterdagar.

Nyligen beslutade hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland att denna möjlighet från och med nästa år inte kommer att gälla för dem som arbetar i vården.

Enligt Nya Wermlands-Tidningen fattades beslutet dels på grund av den dåliga ekonomin, dels på grund av svårigheterna att bemanna.

”Märkligt beslut”

Enligt Thomas Heikkinen Olsson, ledamot i Vårdförbundets styrelse i Värmland, är beslutet märkligt eftersom det enligt avtalet är närmsta chefen som beslutar vem som ska beviljas semesterväxling eller inte.

Thomas Heikkinen Olsson är ledamot i Vårdförbundet Värmlands styrelse.

– Det känns konstigt att ett sånt här beslut tas på en så övergripande nivå, i stället för att ge mandatet åt varje enhetschef som kanske kan sin verksamhet bättre. Att säga att det är dåligt med folk överallt är att generalisera, säger han.

Än så länge har Vårdförbundet i Värmland inte märkt av några protester mot beslutet i medlemsleden.

– Men beslutet togs den 2 december, så det är relativt färskt.

Han berättar att några medlemmar redan hunnit bli beviljade semesterväxling i år.

– De kommer inte behöva lämna tillbaka sina semesterdagar, säger Thomas Heikkinen Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida