Personcentrerad vård

Vårdsamordnare på akuten skapar trygghet för sköra äldre

Vårdsamordnare på akuten skapar trygghet för sköra äldre
Christina Vikström och Marita Bergmark, tredje och fjärde från vänster, tillsammans med sjukhussamordnare och personal på akutmottagningen i Skellefteå.Foto: Gabriella Bandling

I Skellefteå arbetar vårdsamordnare från primärvården på akuten. De ser till att sköra äldre patienters väntan blir så kort som möjligt och att de ges en trygg och säker hemgång.

17 februari 2017

Akutsjukvården i Skellefteå står inför en stor utmaning. 26 procent av befolkningen är över 65 år och många sköra äldre kommer till sjukhusets akutmottagning. Där tvingas de vänta alldeles för länge på grund av brist på vårdplatser och på samverkan med andra vårdaktörer.

Ett bekant scenario, men i Skellefteå har de hittat en lösning. 2016 startades ett samverkansprojekt med tre sjuksköterskor som vårdsamordnare, anställda inom primärvården men verksamma vid akutmottagningen. De gör patienternas väntan kortare genom att tidigt identifiera sköra äldre och deras behov.

Det handlar om personcentrerad vård.

En tydlig förändring

– Vårdpersonalen använder ett screeningverktyg, en enkät med frågor om förekomst av fall, antal läkemedel, hur de äldre bor – sedan anpassas åtgärderna efter behov. Jag ser en tydlig förändring mot tidigare. I stället för att vi frågar oss vad verksamheten behöver frågar vi vad patienten behöver, säger Christina Vikström, biträdande avdelningschef på akutmottagningen.

Så vad är viktigast, eller mest värdeskapande, för patienten? Christina Vikströms svar kommer utan tvekan:

– Att komma hem tryggt och säkert – om det inte finns ett medicinskt behov.

Efter att ha gjort den geriatriska riskbedömningen har vårdsamordnarna fördjupade samtal där de tar reda på vilka behov den enskilda patienten har. Sedan samordnar de övriga vårdkontakter.

Samordnar vårdkontakterna

– Mycket kan lösas direkt på akutmottagningen. Vi ringer biståndshandläggare, hemtjänst, hälsocentral eller hemsjukvård och berättar för patienten vad som händer när de kommer hem, säger Marita Bergmark, en av vårdsamordnarna.

Tiden till fördjupade samtal och sjuksköterskornas kompetens och tränade kliniska blick gör att vårdsamordnarna redan på akuten kan upptäcka om patienten har kognitiv svikt och om särskilt stöd behövs. I samtalet ligger fokus på de äldres svagheter, behov, styrkor och önskemål.

– Det är fascinerande att ett möte kan skapa sådan trygghet. När patienterna får tydliga besked om vart de ska vända sig eller vad som väntar när de kommer hem suckar de ofta av lättnad och säger: ”åh, så skönt”, säger Marita Bergmark.

En trygg hemgång

För patienterna innebär den personcentrerade vården att de får en trygg och säker hemgång i stället för att bollas hit och dit mellan olika vårdgivare. Men vårdsamordnarnas insats slutar inte på akutmottagningen. Viktigt är också kontakt med närstående och uppföljning i form av hembesök.

Vårdsamordnarna arbetade tidigare inom den avancerade hemsjukvården och att de i och med projektet numera utgår från akutmottagningen kallar Christina Vikström för en miljonvinst.

– Det är ett exempel på att verkligen använda kompetens på rätt sätt. Vårdsamordnarna kan alla kontaktvägar, har utvecklat samarbetet med andra vårdaktörer och har ett förhållningssätt i mötet med patienten som skapar trygghet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida