Vårdtåget i Linköping: ”Vad är det patienten säger egentligen?”

Vårdtåget i Linköping: ”Vad är det patienten säger egentligen?”
Christina Baggens talade om kommunikation. Foto: Henrik Witt

Vårdpersonal måste vara bra på att lyssna och ta reda på varifrån patienten har fått sin kunskap. Det betonade Christina Baggens när hon talade på ett seminarium i ämnet ”Kommunikativa utmaningar i omvårdnaden” då Vårdtåget kom till Linköping på torsdagen.

Christina Baggens är universitetslektor på Hälsouniversitetet i Linköping och undervisar blivande sjuksköterskor om hur man blir duktig på att kommunicera.

När hon beskrev dagens situation med patienter som ibland har mer kunskap än vårdpersonalen blev det igenkännande skratt från åhörarna i den fullsatta salen. Som exempel tog hon en patient som ringer och vet exakt vad som är fel och vilken bot som behövs.

– Det är precis så det är, kommenterade en av åhörarna. Vi som jobbar som barnmorskor möter hela tiden föräldrar som har tagit reda på jättemycket om sin graviditet, ofta via diskussionsforum på nätet, och skaffat information från hela världen.

Pratar inte med personalen

Christina Baggens framhöll att kunskap kan uppfattas och tas in på många olika sätt. Studier visar att patienten kan ha hittat ”fel” information, ha missförstått informationen eller så kan de ha blivit oroliga på grund av allt de läst. Tyvärr pratar patienten sällan med vårdpersonalen om vad de har hittat på nätet och därför måste de som möter patienter bli bättre på att lyssna och fråga varifrån patienten har fått sin kunskap.

– Vi kan hjälpa patienten att gallra och sålla bland informationsmängden. Vi behöver vara mycket lyhörda och ta reda på var informationen har hämtats och hur har patienten uppfattat det, sade Christina Baggens.

En ny roll för sjuksköterskan

Hon beskrev hur sjuksköterskans roll traditionellt har varit; en expert som ska lära patienten vad som är rätt och vad han/hon ska göra och att patienten väntas vara följsam. Men idag är situationen annorlunda. All den nya information som finns tillgänglig gör att sjuksköterskan måste inta en mer lyhörd och lyssnande roll.

Men Christina Baggens betonade också att människor reagerar mycket olika på att drabbas av ohälsa. Många varken kan eller vill bli sina egna experter. Återigen är nyckelorden att lyssna och ta reda på vilka resurser och vilken kunskap och hanteringsförmåga som varje enskild patient har och fånga in på vilken nivå patienten befinner sig.

– På så vis kan vi fortsätta vara experter, men på ett annat sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida