Varnar för hemmasnickrade specialistutbildningar

Varnar för hemmasnickrade specialistutbildningar
"Låt er inte luras", skriver Ami Hommel. Hon vill varna sjuksköterskor för att snabbutbildningar inte ger specialistexamen och tillräcklig kompetens.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande oroas av en växande flora av lokala specialistsjuksköterskeutbildningar som inte ger högskolepoäng.

18 september 2015

”Sjuksköterskor, låt er inte luras i fällan”, skriver Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening på Dagens Medicins debattsida.

Uppmaningen grundar sig i att bristen på specialistutbildade sjuksköterskor har lett till ”quick fix” lösningar där kliniker skapar egna snabbutbildningar. ”I stället för att ge sjuksköterskor tjänstledigt för att läsa en specialistutbildning och därmed få rätt kompetens för uppdraget, så hittar arbetsgivaren på egna lösningar”, skriver Ami Hommel.

Ett exempel hon tar är Skånes onkologiska klinik som tänker anordna en egen förkortad specialistutbildning. Något som varken ger högskolepoäng eller titeln ”specialistsjuksköterska” till skillnad från den specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot onkologi som anordnas av universitet och högskolor.

Utbildningen lurar sjuksköterskor in i en återvändsgränd eftersom den som genomgår utbildningen inte får tillgodoräkna sig den vid framtida specialist- eller masterstudier, skriver Ami Hommel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida