omvårdnad

”Vi har bestämt oss, trycksåren ska bort”

”Vi har bestämt oss, trycksåren ska bort”
Britt-Louise Andersson är sjuksköterska och sårsamordnare i Region Kronoberg.

På kort tid har ett ihärdigt förebyggande arbete fått antalet trycksår att minska stadigt bland patienter i Region Kronoberg. På andra håll i landet har trycksåren i stället ökat.

– Vi har verkligen bestämt oss, trycksåren ska bort! Det har varit en tydlighet från ledningen att detta är prioriterat. Sedan tror jag att en framgångsfaktor är att varje avdelning har fått stor frihet att själva bestämma vad de behöver göra mer konkret för att lyckas.

Det säger Britt-Louise Andersson, sjuksköterska och sårsamordnare i Region Kronoberg. Hon berättar att andelen patienter med trycksår har minskat från 18 procent i januari till 8 procent nu.

Flera olika åtgärder

Det har varit en kraftsamling i hela regionen där ortopedavdelning 19 har varit en föregångare och inspirerat övriga avdelningar. Tack vare sitt förebyggande arbete har de lyckats få bort trycksåren nästan helt och hållet.

En del avdelningar har arbetat mest med att förbättra dokumentationen för att få en bättre bild av när trycksåren uppstår, andra jobbar med förebyggande hjälpmedel för vissa riskgrupper eller med daglig bedömning av patienterna.

Att det verkligen är allas fråga och att cheferna har slutit upp har varit avgörande, enligt Britt-Louise Andersson.

– Cheferna håller i, efterfrågar resultat och firar framgång tillsammans med medarbetarna. Jag har fått flera spontana mejl från chefer som berättar om sina framsteg månad för månad. Det är fantastiskt att följa.

Ökning i andra landsting

Som en del i satsningen har Britt-Louise Andersson utbildat ett hundratal medarbetare och startat interna nätverk för bland annat undersköterskor, eftersom det ofta är de som har störst möjlighet att upptäcka trycksårsriskerna tidigt.

Vårens trycksårsmätning, som har sammanställts av SKL, visar att alla inte har lyckats lika bra. I några landsting har andelen patienter med trycksår tvärtom ökat jämfört med året innan: till exempel i Västernorrland, Västmanland, Norrbotten och Dalarna.

Kalmar är det landsting som har lägst andel patienter med trycksår. Resultaten för alla landsting och regioner hittar du här.

Trycksårsmätning Kronoberg

En punktprevalensmätning utförs på varje avdelning i slutenvården under en dag per månad. Avdelningspersonalen går då igenom samtliga inneliggande patienter som är över 18 år.

Man kollar tryckutsatta ställen och bedömer allvarlighetsgrad av eventuella trycksår med hjälp av bedömningsinstrumentet Modifierad Nortonskala.

Man går också igenom eventuella hjälpmedel och granskar patienternas journaler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida