Akademiska sjukhuset

Vill bli bäst på att fånga medarbetarnas idéer

Vill bli bäst på att fånga medarbetarnas idéer
Maria Cederblad är ny chef för Innovation Akademiska på sjukhuset i Uppsala.

Som ny chef för Innovation Akademiska i Uppsala vill sjuksköterskan Maria Cederblad att Akademiska sjukhuset ska bli bland de bästa i Sverige på att ta vara på medarbetarnas idéer om hur vården kan utvecklas.

Maria Cederblad är utbildad och disputerad sjuksköterska. Fram till nyligen var hon chef för Gränbystadens vårdcentral i Gränby utanför Uppsala. Sedan en dryg månad är hon ny chef för Innovation Akademiska.

Det är den enhet inom Akademiska sjukhuset som stöttar sjukvårdspersonal att utveckla idéer till nya innovativa produkter och tjänster. Enheten erbjuder även test- och utvecklingsmöjligheter åt företag och andra nydanare som behöver utvärdera och testa produkter och tjänster i verklig vårdmiljö, det som även kallas testbäddar.

– Min ambition är att vi ska fortsätta fånga upp patienters, anhörigas och medarbetares idéer, bland annat genom att implementera Idékraft på hela sjukhuset, säger Maria Cederblad i en kommentar till sin nya roll.

Idékraft är ett projekt som handlar om att på ett strukturerat sätt ta emot idéer som kan utveckla vården med hjälp av nya produkter, tjänster eller arbetssätt.

– Målet är att Akademiska sjukhuset ska bli ett av de mest innovativa sjukhusen i Sverige, säger Maria Cederblad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida