Vill få in omvårdnad i samtliga kvalitetsregister

Vill få in omvårdnad i samtliga kvalitetsregister
Åsa Andersson ser fram emot att leta i kvalitetsregister efter omvårdnadsåtgärder.

Svensk sjuksköterskeförening satsar just nu stort på att få med omvårdnadsperspektivet i samtliga kvalitetsregister som för närvarande finns i Sverige.

9 november 2011

God äldrevård var temat för den hearing som SSF, Svensk sjuksköterskeförening, och Vårdförbundet bjöd in till i går.

SSF:s kanslichef Åsa Andersson belyste betydelsen av kvalitetsregister, och poängterade att de som ska hantera dem och göra bedömningarna måste ha kunskap.

Vill in i kvalitetsregistren

Just frågan om kvalitetsregister fokuserar SSF alldeles särskilt på det närmaste året. Åsa Andersson är tjänstledig i ett år för att kunna leda ett projekt som handlar om att titta på förslag på omvårdnadsvariabler som bör läggas till i kvalitetsregistren.

Till att börja med ska hon gå igenom 89 befintliga kvalitetsregister för att se vilka som redan nu har omvårdnadsåtgärder. Tanken är att skapa samarbete med de aktuella registren och att i nästa steg där ta in omvårdnadskriterier.

Åsa Andersson hoppas också att hon ska hitta variabler som går att använda i flera register och att det kan bli en ”bruttolista” med förslag som de senare kan jobba vidare med.

Riksföreningarna engagerade 

Intresset bland sjuksköterskor i de olika riksföreningarna är stort, vilket gläder henne.

– Ja, vi vill samarbeta med dem i detta, så det är roligt att så många sjuksköterskor vill medverka trots det extra arbete som det innebär, säger Åsa Andersson.

De svårast sjuka

Det stora problemet med den bristande kompetensen i vården av de allra sjukaste gamla var ett av de ämnen som diskuterades flitigt under hearingen. Den grupp som är minst nöjd med sjukvård och äldreomsorg – men som behöver den allra mest. Det är också till en bättre vård just för dem som regeringen har satsat 3,75 miljarder kronor fram till och med 2014.

Kompetensbristen i äldrevården är ett stort problem, konstaterade Åsa Andersson. Hon fick medhåll från flera i auditoriet.

Sjuksköterskebemanningen är ofta så låg att den gör det omöjligt för sjuksköterskan att i tid upptäcka fallskador och undervätskning eller andra tecken som kan äventyra en gammal människas liv.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida