Vill göra vården säkrare med sitt komplement till beslutsstöd

Vill göra vården säkrare med sitt komplement till beslutsstöd
De beslutsstöd som finns i dag klarar inte komplicerade tillstånd eller multipla sjukdomar, konstaterar sjuksköterskan Kerstin Ådahl.

Att för tidigt låsa sig vid en diagnos eller att missa att ta med viktig information vid överrapportering kan få förödande konsekvenser för patienten. Sjuksköterskan Kerstin Ådahl har i sitt avhandlingsarbete tagit fram ett verktyg som kan fungera som tillägg till beslutsstöd.

Förslaget på applikation, ett it-system som kan förhindra informationsmissar, är ett resultat av de studier som ingår i hennes avhandling.

Hon har bland annat gjort en grundläggande studie bland både patienter och anhöriga samt vårdpersonal och en detaljanalys av hur informationen har gått i två verkliga patientfall, det ena med dödlig utgång.

Vill förbättra patientsäkerheten

– Komplicerade tillstånd eller multipla sjukdomar klarar inte de beslutsstöd som finns i dag. Verktyget ska vara ett hjälpmedel att få fram tillräckligt information, ett tillägg till beslutsstödet, säger Kerstin Ådahl.

Det är lätt hänt att vid överföring missa att ta med viktig information, eller missa att koppla ihop information från olika situationer. Då kan slutsatsen bli fel eller man kan låsa sig för tidigt vid en viss diagnos. 

Applikationen visar patientens tidigare sjukdomshistoria på ett sådant sätt att man bland annat lättare hittar relevant information i journalsystemet för att komma fram till en korrekt diagnos. Patientens delaktighet i den egna vården är också betonad.

– Att förbättrad informationshantering så att man kan undvika onödiga dödsfall, onödigt lidande och onödigt långa vårdtider är drivkraften i min forskning.

Kombinerar två discipliner

Kerstin Ådahl har arbetat som sjuksköterska i tolv år och är dessutom utbildad interaktionsdesigner på Blekinge tekniska högskola. I avhandlingen On decision support in participatory medicine supporting health care empowerment som hon försvarar i morgon kombinerar hon de två områdena.

Disputationen sker inom tillämpad hälsoteknik, ett nytt forskningsområde på Blekinge tekniska högskola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida